Mosaikk

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Mosaikk

Mosaikk er et program som bedre gjør det mulig å knytte bånd mellom CISVs mål, prinsipper og metoder, og de lokale samfunn rundt oss. Mosaikk er prosjekter og aktiviteter på lokalt plan, og hjelper oss til i større grad å spre CISVs visjon gjennom flere enkeltmennesker og grupper, og samtidig bringe nye perspektiver inn i CISV.

Mange lokale aktiviteter i mange land utgjør til sammen en global bevegelse for en mer verden!

Hvorfor delta på Mosaikk?

Mosaic er for deg som ønsker å arbeide med fredsutdanning på lokalt plan. For deg som ser behovene som finnes i ditt nærområde, og ser at CISV kan utgjøre en forskjell der. For deg som slutter deg til målene for programmet.

Mål for Mosaikk-programmet:

 • Gjøre deltakerne i stand til å handle, inspirere og lære bort.
 • Å nå ut til så mange deltakere som mulig. Deltakerne kan tilhøre CISV eller komme fra andre organisasjoner og grupper.
 • Å bidra til utvikling og styrking av CISVs fylkes- og lokallag.
 • Å fremme samarbeid mellom CISV og likesinnede organisasjoner.

Hva er en Mosaikk?

Mosaikk er et fleksibelt program som tilpasses lokale behov og kontekst. Mosaikk består av mange ulike prosjekter og aktiviteter som alle har et eget mål. Når en ser alle disse aktivitetene i sammenheng ser en at de former en global bevegelse for en mer fredelig verden.

Mosaikk karakteriseres av at deltakerne går gjennom tre konkrete utdanningsfaser; oppdage, forstå og skape. Disse beskriver den erfaringsbaserte læringen som CISV er så god på! En Mosaikk sitt utdanningsinnhold må inkludere alle tre faser.

Som internasjonalt program består Mosaikk av prosjekter som må rapporteres inn til CISV internasjonalt. I Norge har vi valgt også å inkludere aktiviteter som ikke formelt blir meldt inn internasjonalt – slik inkluderer vi også mindre og mer spontane aktiviteter! Likevel er det viktig at aktivitetene, slik som prosjektene, forholder seg til CISVs utdanningsmål og målene og retningslinjene for Mosaikk som program.

Enhver Mosaikk-aktivitet og Mosaikk-prosjekter må inneholde følgende:

 • Er i samsvar med CISVs utdanningsmål.
 • Arbeider med et spesielt tema som svarer til behovene i lokalsamfunnet og som er av interesse for nærmiljøet.
 • Har en klar målgruppe.
 • Inneholder de tre fasene oppdage, forstå og skape og ser disse i sammenheng.
 • Varer opp til ett år og har et klart start- og sluttidspunkt.
 • Når så mange mennesker som mulig fra CISV og utover CISV. En samarbeider helst med en annen organisasjon!
 • Gir CISV en identitet i lokalsamfunnet.
 • Har en prosjektgruppe som koordinerer prosjektet og utviklingen av det.

Hvert Mosaic-prosjekt må i tillegg:

 • Sende inn en prosjektplan til CISV Norge som skal godkjennes internasjonalt. Har du en idé – send den inn til Mosaic-komiteen på mosaic(a)cisv.no, så får du hjelp med dette!

Har du spørsmål om mosaikk?

Ta kontakt med ditt lokallag for å høre om mosaikkaktiviteter som arrangeres der du bor.

Har du generelle spørsmål om mosaikk? Er du tillitsvalgt i lokallaget og lurer på noe om mosaikk? Ta kontakt med mosaikkomiteen.