Mål for Youth Meeting

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Mål for Youth Meeting

Generelle mål:

 • Å fremme kontinuitet for CISV deltakelse
 • Å gi muligheter til nye medlemmene å oppleve CISV.
 • Å tilby et miljø hvor ungdommer / voksne oppfordres til å ta lederinitiativ og programansvar.
 • Å gi mulighet for lokallag å øke opplevelsen av programansvar, ledelse og praktisk organisering.
 • Å fremme pedagogiske temaer i et regionalt / internasjonalt miljø.

Pedagogiske mål:

1. Å øke bevisstheten og stimulere til kritisk tenkning

 • Å dele sitt personlige perspektiv av temaet.
 • Å bidra til gruppediskusjoner og debatter.
 • Å bidra til refleksjon etter hver aktivitet.

2. Å øke personlig utvikling i gruppesituasjoner

 • Deltakerne forbedrer sine kommunikasjonsevner (debattere, diskutere, gi tilbakemeldinger, ikke-verbal kommunikasjon, osv).
 • Deltakere viser initiativ (organiserer en gruppe, lede gruppediskusjoner, lede aktiviteter for å løse en konflikt, osv).
 • Bidra til planlegging av aktiviteter.

3. Å utvikle en interesse i temaet som bidrar til dagligliv

 • Knytte tema til hans / hennes daglige liv.
 • Planlegge hvordan han / hun vil bruke nye ferdigheter, kunnskaper og holdninger i hans / hennes miljø.

4. Å utforske fredsutdanningstemaer innenfor en regional kontekst.

 • Å få opplæring om hvordan utvikle et tema.
 • Å bli med i alle aktiviteter som er relatert til temaet.
 • Å bidra til minst én aktivitet som knytter sin virkelighet til tema.