Har du lyst på venner fra hele verden?

Barneleir har siden starten i 1951 vært CISVs største program. Det arrangeres rundt 50 leirer i verden hver sommer. En barneleir består av 12 delegasjoner, fra 12 forskjellige land, 6 juniorledere (JCer) samt en stab på cirka fem voksne. Hver delegasjon består av fire barn som alle er 11 år og en voksen leder (eldre enn 21 år). I fire uker bor alle sammen og leker, spiser, danser, synger og blir venner.

CISV er noe av det beste som har skjedd meg. Å være på leir er som å leve i en drøm, der alle er venner. Jeg kan ikke se for meg livet mitt uten CISV nå, du lærer så ufattelig mye og skaper så mange vennskap.

– Amina Makaid, deltaker på CISV-leir i Østerrike i 2017

En typisk dag på leir begynner med at man møtes ved flaggstangen. Her starter man dagen ved at alle sier god morgen på de forskjellige språkene og synger CISV-sangen. Dagen fortsetter med flere aktivitetsbolker som holdes av ledergruppen. En aktivitetsbolk kan bestå av alt fra navneleker og løpeleker til diskusjoner. Mange av aktivitetene vil handle om et av CISVs hovedtemaer som er bærekraftig utvikling, konfliktløsning, menneskerettigheter og mangfold. I løpet av leiren har hver delegasjon sin «National night», hvor man får bli bedre kjent med de ulike deltakerlandene sin kultur gjennom ulike innslag som musikk, dans, mat, bilder, leker, språk og lignende.

På leir får man treffe folk fra andre steder i verden, og man får lære om forskjeller og likheter mellom de ulike kulturene. I tillegg får man innsikt i de grunnleggende temaene til CISV gjennom lek og diskusjon.

Målet er at disse kulturmøtene mellom deltakerne skal føre til en forståelse som gjør dem til aktive verdensborgere som ønsker å skape en fredeligere verden.

Dagene på leir er fulle av aktivitet og lek, og man reiser hjem med mange nye venner fra hele verden!