EVS – European Voluntary Service

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

EVS – European Voluntary Service


European Voluntary Service is a programme that gives young people the opportunity to spend 12 months as full time volunteers at CISV Norge.

You can find information about the current EVS here.

Follow their adventures in the official EVS at CISV Norge blog or on Facebook.

For more information about EVS, check the official European Youth Portal page.