CISV International

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

CISV International

CISV  International består i dag av 67 medlemsland fordelt i alle verdensdeler, derav 47 fullverdige medlemsland og 20 promotionland. Vårt internasjonale kontor (International Office) ligger i Newcastle, UK.

International Junior Branch er CISV sin ungdomsavdeling for ungdommer under 25 år.

Dersom du ønsker å finne igjen gamle kjente du var på leir med, så kan du registrere deg på CISV Friends.

CISV Resources finner du informasjon om CISV sine internasjonale komiteer, guider til CISV sine program, mange skjema og CISV International sine vedtekter.