For deg over 21

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

For deg over 21

Å være leder i CISV byr på mange spennende og flotte opplevelser i internasjonale miljøer. For å kunne møte utfordringene på en god måte tilbyr CISV nasjonal ledertrening for alle våre ledere både før og etter aktivitetene.

Eksempler på hva en delegasjonsleder har ansvaret for:

  • forberedelse av en delegasjon med 4-6 deltakere
  • planlegging og gjennomføring av aktiviteter før og under leiren
  • å bygge opp samhold og trygghet innad i delegasjonen og i hele ledergruppen
  • å være det kjente «holdepunktet» for deltakerne
  • oppfølging av delegasjonen etter leiren