Stab

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Stab

 

Kontakt lokallagene eller programkomiteene for å søke!

 

Stab – Barneleir

Barneleir har siden starten i 1951 vært CISVs største program. Det arrangeres rundt 50 leire i verden hver sommer. En Barneleir består av 12 delegasjoner, fra 12 forskjellige land. Hver delegasjon består av 2 gutter, 2 jenter (alle 11 år) og 1 voksen leder (eldre enn 21 år). I tillegg deltar 6 juniorledere samt en stab på 4-6.
Stabens hovedansvar på en Barneleir er den daglige driften. De er leirens fasilitatorer, hjelper delegasjonslederne med planlegging av aktivieter og sørger for alt det praktiske. Det er også en del planlegging før leiren begynner.
En Barneleir varer i 4 uker.

 

Stab – Step Up

Step Up er en leiraktivitet tilpasset 12-15 åringer. Det er det nyeste programmet til CISV. Den største forskjellen mellom Step Up og Barneleir (Village) er at her får barna større ansvar for innhold og struktur på leiren. Leiren varer i 3 uker, med rundt 9 delegasjoner, hver bestående av 2 gutter, 2 jenter og en voksen leder. Det arrangeres separate leire for 14 og 15 åringer.

Stabens hovedansvar på en Step Up er den daglige driften. De er leirens fasilitatorer, hjelper delegasjonslederne og deltakerne med planlegging av aktivieter og sørger for alt det praktiske. Det er også en del planlegging før leiren begynner.

 

Stab – Seminarleir

Seminarleir er programmet for de eldste ungdommene, og er en leiraktivitet hvor rundt 30 ungdommer bor sammen på et leirsted i 21 dager sammen med en stab på 4. Deltakerne har selv ansvaret for innhold og struktur på leiren. Dette kan bli en veldig intens og spennende leiropplevelse hvor en har muligheten til å bli veldig godt kjent med de andre deltakerne.
Stabens hovedansvar på en Seminarleir er den daglige driften. De er leirens fasilitatorer, hjelper deltakerne med planlegging av aktivieter og sørger for alt det praktiske. Det er også en del planlegging før leiren begynner.

 

International People’s Project

International People’s Project er den nyeste tilveksten i CISV. Aktiviteten er ganske forskjellig fra de andre aktivitetene. Hvert IPP har sitt eget prosjekt, med et eget tema. Innholdet er derfor meget variert. Hvert IPP har også en annen organisasjon som samarbeidspartner.
Et IPP varierer i lengde, men 2-3 uker er mest vanlig. Antallet deltakere varierer også fra prosjekt til prosjekt.

 

Stab – Youth Meeting

Youth Meeting er den minst formelle aktiviteten i CISV. Et youth meeting varer i åtte eller 16 dager og foregår enten i jule- eller påskeferien. Ungdommer over 16 reiser uten leder.

 

Stab – Mosaic

Mosaic er det programmet i CISV som foregår året rundt. Det finnes ingen grenser forMosaic, og kun fantasien begrenser. Mosaic foregår lokalt!