NB!

Interchange fases ut og 2024 er siste året IC er mulig å arrangere.

Interchange er programmet der hele familien får oppleve en annen kultur på nært hold

Interchange er et utvekslingsprogram for ungdom i alderen 14–15 år. Interchange baserer seg på de samme utdanningsprinsippene som CISVs andre leirbaserte programmer, men Interchange oppfordrer til en dypere kulturutveksling ved at ungdommer får oppleve hverdagslivet hos en familie i et annet land. Dette er et familieprogram der hele familien er vertskap og dermed involvert i CISV-aktivitetene.

Interchange består av to faser, en fase i hvert av partnerlandene. Alle deltakerne får en partner i partnerlandet (en interchange-bror/søster) og bor hjemme hos partnerens familie. Når deltakerne er i Norge, er de norske deltakerne og deres familier vertskap for partnerlandets deltakere. I løpet av programmet er det opp til familiene å legge opp til aktiviteter for barna. Det planlegges også aktiviteter for hele Interchange-gruppen i løpet av utvekslingen, for eksempel mini-leir og fellesutflukter.

En interchange kan vare fra 14 til 28 dager. Det vanligste er at de to fasene varer i fjorten dager hver, og det er gjerne noen dagers opphold mellom fasene.

En interchange-delegasjon består av 6 til 12 delegater som enten er 14 eller 15 år. Alle delegasjonene har en leder som er over 21 år. Dersom det er flere enn åtte delegater, må en juniorleder på 18–20 år eller en ekstra leder være med i delegasjonen.

Kjønnssammensetningen i delegasjonene blir partnerlandene enige om i fellesskap og kan derfor variere.

Interchange gir hele familien en mulighet til å oppleve CISV sammen, oppleve en annen kultur på nært hold, få nye venner og være en del av den lokale CISV-aktiviteten.