NB!

Interchange fases ut og 2024 er siste året IC er mulig å arrangere.

Interchange er CISV sitt utvekslingsprogram som involverer familien til deltakerne. Utgangspunktet for Interchange er en utveksling mellom to land, hvor barna og lederne bor hjemme hos hverandre, først i det ene landet og deretter på gjenvisitt i det andre landet. Gjennom å bo hos hverandre og være med på dagliglivet i et nytt land, kommer man tett på en ny kultur. Varighet på programmet er mellom 2 og 4 uker i hvert land.

Interchangedelegasjonene er enten satt sammen av 14-15-åringer. Hver delegasjon består av rundt 10 barn, en voksen leder og eventuelt en juniorleder. Ledernes hovedansvar er oppfølging av barna i forkant og underveis i utvekslingen. I tillegg planlegger lederne en del av de felles aktivitetene som foregår underveis i utvekslingen.

Det å være juniorleder på Interchange er en ansvarsfull, men meget spennende jobb.

Å være juniorleder på Interchange innebærer blant annet:

  • Å selv delta i utveksling hvor du som leder bor hjemme hos en juniorleder fra CISV i et annet land og har den samme lederen boende hos deg.
  • Å samarbeide med lederen av delegasjonen for å skape en trygg gruppe i forkant av utvekslingen.
  • Delta på nasjonal ledertrening i regi av CISV Norge (en helg i mars) hvor man blant annet lærer om CISV sin pedagogiske metode learning by doing, flerkulturell konflikthåndtering, risikostyring på Interchange og hvordan planlegge for å nå CISVs målsetninger på utvekslingen.
  • Følge opp delegasjonen og deres familier i forkant av leiren og gjøre forberedelser til utvekslingen sammen.
  • Arbeide i en internasjonal gruppe med lederen og juniorlederen fra partnerlandet for å legge til rette for en god utveksling for alle og felles aktiviter som skaper samhold og læring.
  • Delta på det nasjonale kurset NEO – nettverk, engasjement og evaluering (en helg i september).