NB!

Denne informasjonen kan være utdatert for 2021. Ønsker du å vite mer om det nasjonale programtilbudet i 2021, trykk her! Søknadsskjema for nasjonale leire 2021!

Interchange er CISV sitt utvekslingsprogram som involverer familien til deltakerne. Utgangspunktet for Interchange er en utveksling mellom to land, hvor barna og lederne bor hjemme hos hverandre, først i det ene landet og deretter på gjenvisitt i det andre landet. Gjennom å bo hos hverandre og være med på dagliglivet i et nytt land, kommer man tett på en ny kultur. Varighet på programmet er mellom 2 og 4 uker i hvert land.

Interchangedelegasjonene er enten satt sammen av 12-13-åringer, 13-14-åringer eller 14-15-åringer. Hver delegasjon består av rundt 10 barn, en voksen leder og eventuelt en juniorleder. Ledernes hovedansvar er oppfølging av barna i forkant og underveis i utvekslingen. I tillegg planlegger lederne en del av de felles aktivitetene som foregår underveis i utvekslingen.

Det å være juniorleder på Interchange er en ansvarsfull, men meget spennende jobb.

Å være juniorleder på Interchange innebærer blant annet:

  • Å selv delta i utveksling hvor du som leder bor hjemme hos en juniorleder fra CISV i et annet land og har den samme lederen boende hos deg.
  • Å samarbeide med lederen av delegasjonen for å skape en trygg gruppe i forkant av utvekslingen.
  • Delta på nasjonal ledertrening i regi av CISV Norge (en helg i mars) hvor man blant annet lærer om CISV sin pedagogiske metode learning by doing, flerkulturell konflikthåndtering, risikostyring på Interchange og hvordan planlegge for å nå CISVs målsetninger på utvekslingen.
  • Følge opp delegasjonen og deres familier i forkant av leiren og gjøre forberedelser til utvekslingen sammen.
  • Arbeide i en internasjonal gruppe med lederen og juniorlederen fra partnerlandet for å legge til rette for en god utveksling for alle og felles aktiviter som skaper samhold og læring.
  • Delta på det nasjonale kurset NEO – nettverk, engasjement og evaluering (en helg i september).