Barneleir har siden starten i 1951 vært CISVs største program. Det arrangeres rundt 50 leirer i verden hver sommer. En barneleir består av 12 delegasjoner, fra 12 forskjellige land, 6 juniorledere (JCer) samt en stab på cirka fem voksne. Hver delegasjon består av fire barn som alle er 11 år og en voksen leder (eldre enn 21 år). I fire uker bor alle sammen og leker, spiser, danser, synger og blir venner. Juniorlederne er en viktig del av barneleirens ledergruppe, og har et ansvar som rollemodell for deltakerne. Juniorlederne har sammen med staben og lederne ansvar for å planlegger de daglige aktivitetene under leiren. Juniorlederne blir ofte sett på som et “mellomledd” mellom barna og ledergruppen på leiren.

Det å være JC er både lærerikt og kjempegøy! Ikke bare lærer du masse om deg selv på enn måned på leir, men du lærer også av å se på utviklingen til de som er rundt deg. Det å være en del av en leir som JC er en opplevelse og et minne jeg aldri ville vært foruten!

– Lisa Jæger, juniorleder på barneleir i Sogn og Fjordane i 2019

Å være juniorleder på barneleir innebærer blant annet:

  • Å delta på nasjonal ledertrening i regi av CISV Norge (en helg i mars) hvor man blant annet lærer om CISV sin pedagogiske metode learning by doing, flerkulturell konflikthåndtering, risikostyring på leir og aktivitetsplanlegging.
  • Arbeide i en internasjonal gruppe med lederne og staben for å planlegge de daglige aktivitetene på leiren.
  • Å være inkluderende og ansvarlige rollemodeller ovenfor deltakerne på leiren.
  • Juniorledergruppen har ofte spesifikke ansvarsområder på leiren, det kan for eksempel være å ha en JC-shop som juniorlederne administrerer, ha ansvar for å planlegge en JC-day eller lignende.
  • Dersom det er en norsk delegasjon på barneleiren, kan juniorlederen hjelpe til med foreberedelser til National Night.
  • Deltakelse på det nasjonale kurset NEO – nettverk, engasjement og evaluering (en helg i september).
DSC4053