20190825 145958(0)

 Kontaktinformasjon til Sentralstyret og komiteene

CISV Norges sentralstyre er ansvarlig for organisasjonens daglige drift og ledelse. Mellom Landsmøtet og RSM er sentralstyret organisasjonens øverste organ.

E-post til hele styret samlet: board.list@no.cisv.org

Leder: Håkon Vislie
president (@) no.cisv.org
+47 41760765

Nestleder: Knut Heikki Torgersen
vice.president (@) no.cisv.org
+47 47682476

Programansvarlig: Mie Holth Pedersen
programme (@) no.cisv.org
+47 97625276

Utviklingsansvarlig: Amalie Sydnes
development (@) no.cisv.org

Økonomiansvarlig: Sakse Kvikshaug Viggen
finance (@) no.cisv.org

Førstevara: Aurora Skomsvold
Andrevara: Martine Kristiansen

Juniorkomiteen har sammen med utviklingsansvarlig i Sentralstyret det overordnede ansvaret for aktivitet for aldersgruppen 16-21 år i CISV Norge.

Ta kontakt med Juniorkomiteen ved å sende en e-post til junior@no.cisv.org

 

Juniorkomiteen 2023-2024 består av:

Aurora Skomsvold (Senior NJR)

Jakob Synnes (Junior NJR) 

Gabriel Opseth

Hugo Mjelde Klæboe

Ellinor Pollen

Risk Management komitéen har det overordnede ansvaret for Risk Management i CISV Norge

Ta kontakt med hele komiteen på e-post risk.management.list (@) no.cisv.org


Risk management-komiteen 2023-2024 består av:

Susanne Schröder, e-post: risk.manager (@) no.cisv.org (National risk manager)

Anna Aamo

Karin Elisabeth Sundt Mjelle

Katharina Klusmeier

Anna Glæserud Samuelsen

 

Komitemedlemmene er Local Risk Manager for de ulike lagene. Fordelingen er som følger:

image.png

Ta kontakt med din kontaktperson på risk.management.list (@) no.cisv.org hvis du lurer på noe.

Du kan også nå NRM på +47 92997047.

Utdanningskomiteens hovedansvar er å sørge for at organisasjonens deltakere, ledere og stab har den nødvendige kompetansen for å delta på internasjonale, nasjonale og lokale programmer. Komiteen har har ansvar for koordinering av nasjonale seminarer og treninger, å legge til rette for deltaker- og lederutvikling i lagene, og å sørge for at CISV Norge har nok kvalifiserte kursholdere.

Ta kontakt med utdanningskomiteen ved å sende en e-post til: education.list@no.cisv.org

 

Utdanningskomiteen 2023-2024 består av:

Siri Pedersen (leder)

Siri Fjellvær

Ida Fjellvær

Andrea Hogstad Welde

Oda Longvanes

Programkomiteen har sammen med programansvarlig i sentralstyret det overordnede ansvaret for programmene; Barneleir, Interchange, Step Up, Seminarleir og Youth Meeting i CISV Norge.

Ta kontakt med hele programkomiteen ved å sende en e-post til: programme.list@no.cisv.org.

 

Programkomiteen 2022-2023 består av:

Henrik Hvidsted, Trøndelag (leder) 
E-post: programme.chair@no.cisv

Interchangekoordinator:
Henrik Hvidsten, Trøndelag
E-post: programme.chair@no.cisv.org

Seminarleir-koordinator:
Karen Krogenæs
E-post: seminarcamp@no.cisv.org

Barneleir-koordinator:
Siren Hildonen
E-post: village.list@no.cisv.org

Step Up-koordinator:
Karoline Tysnes
E-post: stepup@no.cisv.org

Youth Meeting-koordinator:
Hilde Fiva Buzungu
E-post: youthmeeting@no.cisv.org

Kommunikasjonskomiteen har ansvar for intern og ekstern informasjon og kommunikasjon i CISV Norge.

Ta kontakt med komiteen ved å sende e-post til:
communication.list@no.cisv.org

 

Kommunikasjonskomiteen 2023-2024 består av:

Martine Kristiansen (leder)

 

Utviklingskomiteens hovedansvar er å sørge for at organisasjonens utvikling følger den nasjonale strategien, og gjenspeiler CISVs verdier, visjon og strategi. Komiteen jobber for å sikre at fylkeslagene har de verktøyene de trenger for å gjennomføre fredsutdanning på lokalt nivå. Komiteen har ansvar for IPP og mosaikk.

Ta kontakt med komiteen ved å sende en e-post til:
chapter.development.list@no.cisv.org

 

Utviklingskomiteen 2023-2024 består av:

Nikita Shukla Simonsen

Ressurskomiteen har ansvar for å bistå økonomiansvarlig i sentralstyret, sekretariatet og nasjonale komiteer med ressursarbeid i CISV Norge. Komiteen jobber blant annet med finans, søknad og rapportering, HR og IT.

Ta kontakt med hele ressurskomiteen ved å sende en e-post til resource.list@no.cisv.org.

 

Ressurskomiteen 2023-2024 består av:

Knut Berge, Hordaland (leder)

Ingrid Grøntvedt
Turid Dornfest

Kontrollkomiteen har ansvar for å passe på at organisasjonen overholder sine egne vedtekter og retningslinjer. Komiteen skal hjelpe og bistå sentralstyret med vanskelige vurderinger av vedtak og prosedyrer.

For kontakt med kontrollkomiteen, send en mail til:
parliamentarian.list@no.cisv.org

 

Kontrollkomiteen 2023-2024 består av:

Hilde Fjellvær (Leder)

Marie Elise Arrestad Aakre

Hanne Løge

Valgkomiteen har ansvar for å finne kandidater til posisjoner som står på valg. Valgkomiteen bruker CISV sine vedtekter som grunnlag for sitt arbeid. Det fremkommer av vedtektene hvilke posisjoner som årlig skal velges av Landsmøtet.

Ta kontakt med valgkomiteen ved å sende en e-post til:
valg@no.cisv.org

 

Valgkomiteen 2023-2024 består av:

Kristina Moshuus (Leder)

Jostein Sydnes

Herborg Kolbeinshavn