CISV Norge har en stor gruppe med engasjerte tillitsvalgte som jobber i Sentralstyret eller i en nasjonal komite. Sentralstyret og de nasjonale komiteene jobber for å støtte fylkeslagene og for å videreutvikle organisasjonen i tråd med vårt formål som er å arbeide for en fredelig og rettferdig verden gjennom større internasjonal forståelse.

Sentralstyret er organisasjonens øverste organ mellom Landsmøtene, og står for den daglige ledelse av organisasjonen.

20190825 145958(0)

 Kontaktinformasjon til Sentralstyret og komiteene

Kristina, Alexander, Oda, Knut og Eirin

CISV Norges sentralstyre er ansvarlig for organisasjonens daglige drift og ledelse. Mellom Landsmøtet og RSM er sentralstyret organisasjonens øverste organ.

E-post til hele styret samlet: board.list@no.cisv.org

Leder: Alexander Holst, Oslo&Akershus
president (@) no.cisv.org
+47 94153846

Nestleder: Oda Johnsen Longvanes, Sogn & Fjordane
vice.president (@) no.cisv.org
+47 46831603

Programansvarlig: Eirin Berge, Buskerud
programme (@) no.cisv.org
+47 90081976

Utviklingsansvarlig: Kristina Moshuus, Buskerud
development (@) no.cisv.org
+45 28978056 (dansk nummer)

Økonomiansvarlig: Knut A. M. Berge, Hordaland
finance (@) no.cisv.org
+47 994 59 134

Førstevara: Hedvig Samset (Bergen/Hordaland)
Andrevara: Sara Hamre Sekkingstad (Hordaland)

Ada, Knut Heikki og Miriam

Juniorkomiteen har sammen med utviklingsansvarlig i Sentralstyret det overordnede ansvaret for aktivitet for aldersgruppen 16-21 år i CISV Norge.

Ta kontakt med Juniorkomiteen ved å sende en e-post til junior@no.cisv.org

Juniorkomiteen 2019-2020:

Ada Lassen-Urdahl
Karoline Egner Granerud, Oslo & Akershus
Knut Heikki Torgersen, Bergen/Hordaland
Miriam Loyko, Agder

Risk Management komitéen har det overordnede ansvaret for Risk Management i CISV Norge

Ta kontakt med hele komiteen på e-post risk.management.list@no.cisv.org


Risk management-komiteen 2019-2020 består av:

National Risk Manager: Susanne Schröder (e-post: risk.manager@no.cisv.org)

Elsa Veronica Berg Christiansen

Margrethe Aurora Seljenes

Komitemedlemmene er Local Risk Manager for de ulike lagene. Fordelingen er som følger:

Elsa:
Trøndelag, Finnmark, Rogaland, Troms, Oppland, Buskerud, Hedmark og Sogn&Fjordane

Margrethe Aurora:
Agder, Hordaland Telemark, Østfold, Vestfold,Oslo&Akershus

Ta kontakt med din kontaktperson på risk.management.list@no.cisv.org hvis du lurer på noe.

Du kan også nå NRM på +47 92997047.


Eirik, Jorun, Maren, Benedicte, Idun Sofie og Borge

Utdanningskomiteens hovedansvar er å sørge for at organisasjonens deltakere, ledere og stab har den nødvendige kompetansen for å delta på internasjonale, nasjonale og lokale programmer. Komiteen har har ansvar for koordinering av nasjonale seminarer og treninger, å legge til rette for deltaker- og lederutvikling i lagene, og å sørge for at CISV Norge har nok kvalifiserte kursholdere.

Ta kontakt med utdanningskomiteen ved å sende en e-post til education.list@no.cisv.org

Utdanningskomiteen 2019-2020:

Leder: Maren Lindberg, Hedmark (education@no.cisv.org)
Eirik Nome, Rogaland
Benedicte Pedersen, Trøndelag
Jorun Eline Rennan, Oppland
Borge Garman Roti, Rogaland
Idun Sofie Rennan, Oppland

Rasmus, Hedvig, Katharina, Kaja, Henrik, Catharina, Agnete og Sara

Programkomiteen har sammen med programansvarlig i sentralstyret det overordnede ansvaret for programmene; Barneleir, Interchange, Step Up, Seminarleir og Youth Meeting i CISV Norge.

Ta kontakt med hele programkomiteen ved å sende en e-post til programme.list@no.cisv.org.

Programkomiteen 2019-2020:

Leder: Sara Sekkingstad, Hordaland (programme.chair@no.cisv.org)
Barneleir-koordinator: Agnete Min Joo Karlsen, Rogaland (village@no.cisv.org)
Seminarleir-koordinator: Hedvig Samset, Hordaland (seminarcamp@no.cisv.org)
Step Up-koordinator: Ingrid Moshuus, Buskerud (stepup@no.cisv.org)
Interchange-koordinator: Henrik Hvidsten, Trøndelag (interchange@no.cisv.org)
Youth Meeting-koordinator: Katharina Klusmeier, Telemark (youthmeeting@no.cisv.org)
Rasmus Øxnevad, Rogaland


Bruna og Tor Gunnar

Kommunikasjonskomiteen har ansvar for intern og ekstern informasjon og kommunikasjon i CISV Norge.

Ta kontakt med komiteen ved å sende en e-post til: communication.list@no.cisv.org

Kommunikasjonskomiteen 2019-2020:

Leder: Bruna Dias, Oslo & Akershus (communication@no.cisv.org)
Tor Gunnar Saakvitne, Hordaland/Bergen

Eirin og Jostein

Utviklingskomiteens hovedansvar er å sørge for at organisasjonens utvikling følger den nasjonale strategien, og gjenspeiler CISVs verdier, visjon og strategi. Komiteen jobber for å sikre at fylkeslagene har de verktøyene de trenger for å gjennomføre fredsutdanning på lokalt nivå. Komiteen har ansvar for IPP og mosaikk.

Ta kontakt med komiteen ved å sende en e-post til chapter.development.list@no.cisv.org

Utviklingskomiteen 2019-2020

Leder: Jostein Sydnes, Hordaland/Sunnhordland. E-post: chapter.development.list@no.cisv.org
Eirin Skafttun, Hordaland/Bergen

Ressurskomiteen har ansvar for å bistå økonomiansvarlig i sentralstyret, sekretariatet og nasjonale komiteer med ressursarbeid i CISV Norge. Komiteen jobber blant annet med finans, søknad og rapportering, HR og IT.

Ta kontakt med hele ressurskomiteen ved å sende en e-post til resource.list@no.cisv.org.

Ressurskomiteen 2019-2020:

Leder: Kristian Kalvå, Rogaland (resource.list@no.cisv.org)

Marie Elise Aarrestad, Rogaland

Kontrollkomiteen har ansvar for å passe på at organisasjonen overholder sine egne vedtekter og retningslinjer. Komiteen skal hjelpe og bistå sentralstyret med vanskelige vurderinger av vedtak og prosedyrer.

For kontakt med kontrollkomiteen, send en mail til parliamentarian.list@no.cisv.org

Kontrollkomiteen 2019-2020:

Hanne Løge, Oslo & Akershus

Ine Jomaas, Trøndelag

Hilde Fjellvær, Trøndelag

Valgkomiteen har ansvar for å finne kandidater til posisjoner som står på valg. Valgkomiteen bruker CISV sine vedtekter som grunnlag for sitt arbeid. Det fremkommer av vedtektene hvilke posisjoner som årlig skal velges av Landsmøtet.

Ta kontakt med valgkomiteen ved å sende en e-post til valg@no.cisv.org

Valgkomiteen 2019-2020:

Thea Lyssand, Agder

Margrethe Aurora Seljenes, Agder

Edmund Finseth, Oslo & Akershus