CISV Norge har en stor gruppe med engasjerte tillitsvalgte som jobber i Sentralstyret eller i en nasjonal komite. Sentralstyret og de nasjonale komiteene jobber for å støtte fylkeslagene og for å videreutvikle organisasjonen i tråd med vårt formål som er å arbeide for en fredelig og rettferdig verden gjennom større internasjonal forståelse.

Sentralstyret er organisasjonens øverste organ mellom Landsmøtene, og står for den daglige ledelse av organisasjonen.

20190825 145958(0)

 Kontaktinformasjon til Sentralstyret og komiteene

CISV Norges sentralstyre er ansvarlig for organisasjonens daglige drift og ledelse. Mellom Landsmøtet og RSM er sentralstyret organisasjonens øverste organ.

E-post til hele styret samlet: board.list@no.cisv.org

Leder: Alexander Holst, Oslo&Akershus
president (@) no.cisv.org
+47 94153846

Nestleder: Ada Lassen-Urdahl, Vestfold
vice.president (@) no.cisv.org
+47 41760765

Programansvarlig: Eirin Berge, Buskerud
programme (@) no.cisv.org
+47 90081976

Utviklingsansvarlig: Kristina Moshuus, Buskerud
development (@) no.cisv.org
+45 28978056 (dansk nummer)

Økonomiansvarlig: Sigrid Sollie Kornstad, Trøndelag
finance (@) no.cisv.org
+47 97438664

Førstevara: Hedvig Samset (Bergen/Hordaland)
Andrevara: Agnete Min Joo Karlsen (Rogaland)

 

Juniorkomiteen har sammen med utviklingsansvarlig i Sentralstyret det overordnede ansvaret for aktivitet for aldersgruppen 16-21 år i CISV Norge.

Ta kontakt med Juniorkomiteen ved å sende en e-post til junior@no.cisv.org

Juniorkomiteen 2020-2021:

Karoline Egner Granerud, Oslo & Akershus
Knut Heikki Torgersen, Bergen/Hordaland
Herborg M. Kolbeinshavn, Bergen/Hordaland

Nina Bianca Pedersen, Østfold

Risk Management komitéen har det overordnede ansvaret for Risk Management i CISV Norge

Ta kontakt med hele komiteen på e-post risk.management.list@no.cisv.org


Risk management-komiteen 2020-2021 består av:

National Risk Manager: Susanne Schröder (e-post: risk.manager@no.cisv.org)

Elsa Veronica Berg Christiansen

Margrethe Aurora Seljenes

Katherine Pedersen

Katharina Klusmeier

Komitemedlemmene er Local Risk Manager for de ulike lagene. Fordelingen er som følger:

Elsa:
Finnmark, Rogaland, Troms, Oppland

Margrethe Aurora:
Agder, Vestfold, Oslo & Akershus

Katherine Pedersen

Østfold, Hordaland, Buskerud

Katharina Klusmeier

Hedmark, Sogn & Fjordane, Telemark, Trøndelag

Ta kontakt med din kontaktperson på risk.management.list@no.cisv.org hvis du lurer på noe.

Du kan også nå NRM på +47 92997047.

Utdanningskomiteens hovedansvar er å sørge for at organisasjonens deltakere, ledere og stab har den nødvendige kompetansen for å delta på internasjonale, nasjonale og lokale programmer. Komiteen har har ansvar for koordinering av nasjonale seminarer og treninger, å legge til rette for deltaker- og lederutvikling i lagene, og å sørge for at CISV Norge har nok kvalifiserte kursholdere.

Ta kontakt med utdanningskomiteen ved å sende en e-post til education.list@no.cisv.org

Utdanningskomiteen 2020-2021:

Leder: Maren Lindberg, Hedmark (education@no.cisv.org)
Benedicte Pedersen, Trøndelag
Jorun Eline Rennan, Oppland
Thea Lyssand, Agder

Idun Sofie Rennan, Oppland

Gustav Vestgård, Buskerud

Programkomiteen har sammen med programansvarlig i sentralstyret det overordnede ansvaret for programmene; Barneleir, Interchange, Step Up, Seminarleir og Youth Meeting i CISV Norge.

Ta kontakt med hele programkomiteen ved å sende en e-post til programme.list@no.cisv.org.

Programkomiteen 2020-2021:

Leder: Hedvig Samset, Hordaland (programme.chair@no.cisv.org)
Barneleir-koordinator: Agnete Min Joo Karlsen, Rogaland (village@no.cisv.org), Siren Hildonen (village.list@no.cisv.org)
Seminarleir-koordinator: Rasmus Oxnevad, Rogaland(seminarcamp@no.cisv.org)
Step Up-koordinator: Ingrid Moshuus, Buskerud (stepup@no.cisv.org)
Interchange-koordinator: Henrik Hvidsten, Trøndelag (interchange@no.cisv.org)
Youth Meeting-koordinator: Catharina Nilsen Albrechtsen , Hordaland,/Nordhordland (youthmeeting@no.cisv.org)

Kommunikasjonskomiteen har ansvar for intern og ekstern informasjon og kommunikasjon i CISV Norge.

Ta kontakt med komiteen ved å sende en e-post til: communication.list@no.cisv.org

Kommunikasjonskomiteen 2020-2021:

Leder: Bruna Dias, Oslo & Akershus (communication@no.cisv.org)
Sandra Milena Iden, Oslo & Akershus

Anja Øvregaard, Oslo & Akershus

Eirin og Jostein

Utviklingskomiteens hovedansvar er å sørge for at organisasjonens utvikling følger den nasjonale strategien, og gjenspeiler CISVs verdier, visjon og strategi. Komiteen jobber for å sikre at fylkeslagene har de verktøyene de trenger for å gjennomføre fredsutdanning på lokalt nivå. Komiteen har ansvar for IPP og mosaikk.

Ta kontakt med komiteen ved å sende en e-post til chapter.development.list@no.cisv.org

Utviklingskomiteen 2020-2021

Leder: Jostein Sydnes, Hordaland/Sunnhordland. E-post: chapter.development.list@no.cisv.org
Eirin Skafttun, Hordaland/Bergen

Andrea Gundersen, Hordaland/Sunnhordland

Ola Brunvatne, Hordaland / Bergen

Ressurskomiteen har ansvar for å bistå økonomiansvarlig i sentralstyret, sekretariatet og nasjonale komiteer med ressursarbeid i CISV Norge. Komiteen jobber blant annet med finans, søknad og rapportering, HR og IT.

Ta kontakt med hele ressurskomiteen ved å sende en e-post til resource.list@no.cisv.org.

Ressurskomiteen 2020-2021:

Leder: Kristian Kalvå, Rogaland (resource.list@no.cisv.org)

Marie Elise Aarrestad, Rogaland

Kontrollkomiteen har ansvar for å passe på at organisasjonen overholder sine egne vedtekter og retningslinjer. Komiteen skal hjelpe og bistå sentralstyret med vanskelige vurderinger av vedtak og prosedyrer.

For kontakt med kontrollkomiteen, send en mail til parliamentarian.list@no.cisv.org

Kontrollkomiteen 2020-2021:

Hanne Løge, Oslo & Akershus

Ine Jomaas, Trøndelag

Hilde Fjellvær, Trøndelag

Valgkomiteen har ansvar for å finne kandidater til posisjoner som står på valg. Valgkomiteen bruker CISV sine vedtekter som grunnlag for sitt arbeid. Det fremkommer av vedtektene hvilke posisjoner som årlig skal velges av Landsmøtet.

Ta kontakt med valgkomiteen ved å sende en e-post til valg@no.cisv.org

Valgkomiteen 2020-2021:

Oda Johnsen Longvanes, Sogn og Fjordane

Knut Audun Berge, Hordaland

Herborg Kolbeinshavn, Hordaland