CISV Norge har en stor gruppe med engasjerte tillitsvalgte som jobber i Sentralstyret eller i en nasjonal komite. Sentralstyret og de nasjonale komiteene jobber for å støtte fylkeslagene og for å videreutvikle organisasjonen i tråd med vårt formål som er å arbeide for en fredelig og rettferdig verden gjennom større internasjonal forståelse.

Sentralstyret er organisasjonens øverste organ mellom Landsmøtene, og står for den daglige ledelse av organisasjonen.

20190825 145958(0)

 Kontaktinformasjon til Sentralstyret og komiteene

CISV Norges sentralstyre er ansvarlig for organisasjonens daglige drift og ledelse. Mellom Landsmøtet og RSM er sentralstyret organisasjonens øverste organ.

E-post til hele styret samlet: board.list@no.cisv.org

Leder: Ada Lassen-Urdahl, Vestfold
president (@) no.cisv.org
+47 41760765

Nestleder: Margrethe Aurora Seljenes, Agder
vice.president (@) no.cisv.org
+47 40020006

Programansvarlig: Ingrid Moshuus, Buskerud
programme (@) no.cisv.org
+47 97625276

Utviklingsansvarlig: Kristina Moshuus, Buskerud
development (@) no.cisv.org
+45 28978056 (dansk nummer)

Økonomiansvarlig: Sigrid Sollie Kornstad, Trøndelag
finance (@) no.cisv.org
+47 97438664

Førstevara: Knut Heikki Torgersen (Bergen/Hordaland)
Andrevara: Hedvig Samset (Bergen/Hordaland)

Juniorkomiteen har sammen med utviklingsansvarlig i Sentralstyret det overordnede ansvaret for aktivitet for aldersgruppen 16-21 år i CISV Norge.

Ta kontakt med Juniorkomiteen ved å sende en e-post til junior@no.cisv.org

Juniorkomiteen 2021-2022:

Knut Heikki Torgersen, Bergen/Hordaland (Senior NJR)
Herborg M. Kolbeinshavn, Bergen/Hordaland (Junior NJR)

Oda Rebekka Næss Walnum, Troms

Martine Kristensen, Finnmark

Aurora Skumsvold, Trøndelag

Risk Management komitéen har det overordnede ansvaret for Risk Management i CISV Norge

Ta kontakt med hele komiteen på e-post risk.management.list (@) no.cisv.org


Risk management-komiteen 2021-2022 består av:

National Risk Manager: Susanne Schröder, e-post: risk.manager (@) no.cisv.org

Irene Janssens

June Wennberg

Katharina Klusmeier

 

Komitemedlemmene er Local Risk Manager for de ulike lagene. Fordelingen er som følger:

 

image.png

 

Ta kontakt med din kontaktperson på risk.management.list (@) no.cisv.org hvis du lurer på noe.

Du kan også nå NRM på +47 92997047.

Utdanningskomiteens hovedansvar er å sørge for at organisasjonens deltakere, ledere og stab har den nødvendige kompetansen for å delta på internasjonale, nasjonale og lokale programmer. Komiteen har har ansvar for koordinering av nasjonale seminarer og treninger, å legge til rette for deltaker- og lederutvikling i lagene, og å sørge for at CISV Norge har nok kvalifiserte kursholdere.

Ta kontakt med utdanningskomiteen ved å sende en e-post til education.list@no.cisv.org

Utdanningskomiteen 2021-2022:

Ida Fjellvær, Trøndelag (leder)

Emil Vengbo, Trøndelag

Siri Beatrice Pedersen, Trøndelag

Programkomiteen har sammen med programansvarlig i sentralstyret det overordnede ansvaret for programmene; Barneleir, Interchange, Step Up, Seminarleir og Youth Meeting i CISV Norge.

Ta kontakt med hele programkomiteen ved å sende en e-post til programme.list@no.cisv.org.

Programkomiteen 2021-2022:

Leder: Hedvig Samset, Hordaland (programme.chair@no.cisv.org)
Barneleir-/Interchangekoordinator: Henrik Hvidsten, Trøndelag (village@no.cisv.org) / (village.list@no.cisv.org)/(interchange.list@no.cisv.org)
Seminarleir-koordinator: Rasmus Thaning, Oslo & Akershus (seminarcamp@no.cisv.org)
Step Up-koordinator: Aurora Danenbarger,  Oslo & Akershus (stepup@no.cisv.org)
Youth Meeting-koordinator: Mathilde Ruud, Rogaland (youthmeeting@no.cisv.org)

Kommunikasjonskomiteen har ansvar for intern og ekstern informasjon og kommunikasjon i CISV Norge.

Ta kontakt med komiteen ved å sende en e-post til: communication.list@no.cisv.org

Kommunikasjonskomiteen 2021-2022:

Rakel Hamre, Sogn og Fjordane (leder)

Marie Høgseth Felde, Sogn og Fjordane

Utviklingskomiteens hovedansvar er å sørge for at organisasjonens utvikling følger den nasjonale strategien, og gjenspeiler CISVs verdier, visjon og strategi. Komiteen jobber for å sikre at fylkeslagene har de verktøyene de trenger for å gjennomføre fredsutdanning på lokalt nivå. Komiteen har ansvar for IPP og mosaikk.

Ta kontakt med komiteen ved å sende en e-post til chapter.development.list@no.cisv.org

Utviklingskomiteen 2021-2022:

Jostein Sydnes, Hordaland/Sunnhordland (leder)
Eirin Skafttun, Hordaland/Bergen

Andrea Gundersen, Hordaland/Sunnhordland

Ola Brunvatne, Hordaland / Bergen

Ressurskomiteen har ansvar for å bistå økonomiansvarlig i sentralstyret, sekretariatet og nasjonale komiteer med ressursarbeid i CISV Norge. Komiteen jobber blant annet med finans, søknad og rapportering, HR og IT.

Ta kontakt med hele ressurskomiteen ved å sende en e-post til resource.list@no.cisv.org.

Ressurskomiteen 2021-2022:

Knut Berge (leder)

Alexander Holst, Oslo & Akershus

Tommy Einmo, Hordaland

Kontrollkomiteen har ansvar for å passe på at organisasjonen overholder sine egne vedtekter og retningslinjer. Komiteen skal hjelpe og bistå sentralstyret med vanskelige vurderinger av vedtak og prosedyrer.

For kontakt med kontrollkomiteen, send en mail til parliamentarian.list@no.cisv.org

Kontrollkomiteen 2021-2022:

Hanne Løge, Oslo & Akershus

Ine Jomaas, Trøndelag

Hilde Fjellvær, Trøndelag

Valgkomiteen har ansvar for å finne kandidater til posisjoner som står på valg. Valgkomiteen bruker CISV sine vedtekter som grunnlag for sitt arbeid. Det fremkommer av vedtektene hvilke posisjoner som årlig skal velges av Landsmøtet.

Ta kontakt med valgkomiteen ved å sende en e-post til valg@no.cisv.org

Valgkomiteen 2021-2022:

Eirin Berge, Buskerud

Mie Holth Pedersen, Vestfold

Hermine Halvorsen, Hordaland/Bergen