20190825 145958(0)

 Kontaktinformasjon til Sentralstyret og komiteene

CISV Norges sentralstyre er ansvarlig for organisasjonens daglige drift og ledelse. Mellom Landsmøtet og RSM er sentralstyret organisasjonens øverste organ.

E-post til hele styret samlet: board.list@no.cisv.org

Leder: Ada Lassen-Urdahl, Vestfold
president (@) no.cisv.org
+47 41760765

Nestleder: Knut Heikki Torgersen
vice.president (@) no.cisv.org
+47 47682476

Programansvarlig: Ingrid Moshuus, Buskerud
programme (@) no.cisv.org
+47 97625276

Utviklingsansvarlig: Maria Bjørbak Nyhagen
development (@) no.cisv.org

Økonomiansvarlig: Sakse Kvikshaug Viggen
finance (@) no.cisv.org

Førstevara: 
Andrevara: 

Juniorkomiteen har sammen med utviklingsansvarlig i Sentralstyret det overordnede ansvaret for aktivitet for aldersgruppen 16-21 år i CISV Norge.

Ta kontakt med Juniorkomiteen ved å sende en e-post til junior@no.cisv.org

 

Juniorkomiteen 2022-2023 består av:

Herborg M. Kolbeinshavn, Bergen/Hordaland (Senior NJR)

Aurora Skumsvold, Trøndelag (Junior NJR) 

Jakob Synnes, Oslo-Akershus

Louise Vislie, Oslo-Akershus

Mie Pedersen, Vestfold

Risk Management komitéen har det overordnede ansvaret for Risk Management i CISV Norge

Ta kontakt med hele komiteen på e-post risk.management.list (@) no.cisv.org


Risk management-komiteen 2022-2023 består av:

Susanne Schröder, e-post: risk.manager (@) no.cisv.org (National risk manager)

Irene Janssens, Oslo-Akershus

June Wennberg, Hordaland/Sunnhordaland

Katharina Klusmeier, Telemark

Anna Glæserud Samuelsen, Oppland

 

Komitemedlemmene er Local Risk Manager for de ulike lagene. Fordelingen er som følger:

image.png

Ta kontakt med din kontaktperson på risk.management.list (@) no.cisv.org hvis du lurer på noe.

Du kan også nå NRM på +47 92997047.

Utdanningskomiteens hovedansvar er å sørge for at organisasjonens deltakere, ledere og stab har den nødvendige kompetansen for å delta på internasjonale, nasjonale og lokale programmer. Komiteen har har ansvar for koordinering av nasjonale seminarer og treninger, å legge til rette for deltaker- og lederutvikling i lagene, og å sørge for at CISV Norge har nok kvalifiserte kursholdere.

Ta kontakt med utdanningskomiteen ved å sende en e-post til: education.list@no.cisv.org

 

Utdanningskomiteen 2022-2023 består av:

Ida Fjellvær, Trøndelag (leder)

Emil Vengbo, Trøndelag

Siri Beatrice Pedersen, Østfold

Andreas Vislie, Trøndelag

Benedicte Pedersen, Trøndelag

Siri Fjellvær, Trøndelag

Programkomiteen har sammen med programansvarlig i sentralstyret det overordnede ansvaret for programmene; Barneleir, Interchange, Step Up, Seminarleir og Youth Meeting i CISV Norge.

Ta kontakt med hele programkomiteen ved å sende en e-post til: programme.list@no.cisv.org.

 

Programkomiteen 2022-2023 består av:

Henrik Hvidsted, Trøndelag (leder) 
E-post: programme.chair@no.cisv

Interchangekoordinator:
Henrik Hvidsten, Trøndelag
E-post: programme.chair@no.cisv.org

Seminarleir-koordinator:
Rasmus Thaning, Oslo-Akershus
E-post: seminarcamp@no.cisv.org

Barneleir-koordinator:
Siren Hildonen, Trøndelag
E-post: village.list@no.cisv.org

Step Up-koordinator:
Håkon Vislie,  Oslo-Akershus
E-post: stepup@no.cisv.org

Youth Meeting-koordinator:
Hilde Fiva Buzungu, Oslo-Akershus
E-post: youthmeeting@no.cisv.org

Kommunikasjonskomiteen har ansvar for intern og ekstern informasjon og kommunikasjon i CISV Norge.

Ta kontakt med komiteen ved å sende e-post til:
communication.list@no.cisv.org

 

Kommunikasjonskomiteen 2022-2023 består av:

Rakel Hamre, Sogn og Fjordane (leder)

Marie Høgseth Felde, Sogn og Fjordane

Signe Lefdal Hove, Sogn og Fjordane

Anja Øvregaard, Oslo-Akershus

Utviklingskomiteens hovedansvar er å sørge for at organisasjonens utvikling følger den nasjonale strategien, og gjenspeiler CISVs verdier, visjon og strategi. Komiteen jobber for å sikre at fylkeslagene har de verktøyene de trenger for å gjennomføre fredsutdanning på lokalt nivå. Komiteen har ansvar for IPP og mosaikk.

Ta kontakt med komiteen ved å sende en e-post til:
chapter.development.list@no.cisv.org

 

Utviklingskomiteen 2022-2023 består av:

Amalie Sydnes, Hordaland (Leder)

Gabriel Opseth

Ressurskomiteen har ansvar for å bistå økonomiansvarlig i sentralstyret, sekretariatet og nasjonale komiteer med ressursarbeid i CISV Norge. Komiteen jobber blant annet med finans, søknad og rapportering, HR og IT.

Ta kontakt med hele ressurskomiteen ved å sende en e-post til resource.list@no.cisv.org.

 

Ressurskomiteen 2022-2023 består av:

Knut Berge, Hordaland (leder)

Ingrid Grøntvedt
Turid Dornfest

Kontrollkomiteen har ansvar for å passe på at organisasjonen overholder sine egne vedtekter og retningslinjer. Komiteen skal hjelpe og bistå sentralstyret med vanskelige vurderinger av vedtak og prosedyrer.

For kontakt med kontrollkomiteen, send en mail til:
parliamentarian.list@no.cisv.org

 

Kontrollkomiteen 2022-2023 består av:

Hilde Fjellvær, Trøndelag (Leder)

Marie Elise Arrestad Aakre, Trøndelag

Hanne Løge, Oslo-Akershus

Valgkomiteen har ansvar for å finne kandidater til posisjoner som står på valg. Valgkomiteen bruker CISV sine vedtekter som grunnlag for sitt arbeid. Det fremkommer av vedtektene hvilke posisjoner som årlig skal velges av Landsmøtet.

Ta kontakt med valgkomiteen ved å sende en e-post til:
valg@no.cisv.org

 

Valgkomiteen 2022-2023 består av:

Hanne Løge, Oslo-Akershus (Leder)

Hedvig Samset

Ane Drag