Barneleir har siden starten i 1951 vært CISVs største program. Det arrangeres rundt 50 leirer i verden hver sommer. En barneleir består av 12 delegasjoner, fra 12 forskjellige land. Hver delegasjon består av fire barn som alle er 11 år og en voksen leder (eldre enn 21 år). I tillegg deltar 6 juniorledere samt en stab på cirka fem. I fire uker bor alle sammen og leker, spiser, danser, synger og blir venner.

Lederens hovedansvar er de fire barna hen har med seg på leiren. Det er også lederene som sammen med juniorlederne og staben planlegger de daglige aktivitetene under leiren. Det å være leder er en ansvarsfull, men meget spennende jobb. Lederen har ingen kostnader knyttet til sine oppgaver som leder.

Jeg elsket å se barna «mine» vokse gjennom de fire ukene på leir! Vi ble som en slags familie.

– Hanne Løge, leder på barneleir i Japan i 2012

Å være leder på barneleir innebærer blant annet:

  • Bli kjent med fire delegatene hen skal reise med og skape en trygg gruppe.
  • Delta på nasjonal ledertrening i regi av CISV Norge (en helg i mars) hvor man blant annet lærer om CISV sin pedagogiske metode learning by doing, flerkulturell konflikthåndtering, risikostyring på leir og aktivitetsplanlegging.
  • Følge opp delegasjonen i forkant av leiren og gjøre forberedelser til leiren sammen, blant annet planlegge en “National night” hvor delegasjonen skal presentere Norge for resten av leiren.
  • Ha hovedansvar for de fire barna fra Norge på en leir i fire uker.
  • Arbeide i en internasjonal gruppe med juniorlederne og staben for å planlegge de daglige aktivitetene på leiren.
  • Delta på det nasjonale kurset NEO – nettverk, engasjement og evaluering (en helg i september).
  • Følge opp delegasjonen i etterkant av leiren.