NB!

Interchange fases ut og 2024 er siste året IC er mulig å arrangere.

Interchange er CISV sitt utvekslingsprogram som involverer familien til deltakerne. Utgangspunktet for Interchange er en utveksling mellom to land, hvor barna og lederne bor hjemme hos hverandre, først i det ene landet og deretter på gjenvisitt i det andre landet. Gjennom å bo hos hverandre og være med på dagliglivet i et nytt land, kommer man tett på en ny kultur. Varighet på programmet er mellom 2 og 4 uker i hvert land. Interchangedelegasjonene er enten satt sammen av 14–15-åringer. Hver delegasjon består av rundt 10 barn, en voksen leder og eventuelt en juniorleder.

Lederens hovedansvar er oppfølging av barna i forkant og underveis i utvekslingen. I tillegg planlegger lederne en del av de felles aktivitetene som foregår underveis i utvekslingen.

Det å være leder er en ansvarsfull, men meget spennende jobb. Leder på Interchange skal ikke ha noen utgifter knyttet til utvekslingen.

Å være leder på Interchange innebærer blant annet:

  • Å selv delta i utveksling hvor du som leder bor hjemme hos en frivillig leder fra CISV i et annet land og har den samme lederen boende hos deg.
  • Å bli kjent med delegatene hen skal reise med og deres familier og skape en trygg gruppe i forkant av utvekslingen.
  • Delta på nasjonal ledertrening i regi av CISV Norge (en helg i mars) hvor man blant annet lærer om CISV sin pedagogiske metode learning by doing, flerkulturell konflikthåndtering, risikostyring på Interchange og hvordan planlegge for å nå CISVs målsetninger på utvekslingen.
  • Følge opp delegasjonen i forkant av leiren og gjøre forberedelser til utvekslingen sammen.
  • Ha hovedansvar for ungdommene fra Norge mens utvekslingen foregår.
  • Arbeide i en internasjonal gruppe med lederen fra det andre landet og eventuelt juniorlederne for å legge til rette for en god utveksling for alle og felles aktiviter som skaper samhold og læring.
  • Delta på det nasjonale kurset NEO – nettverk, engasjement og evaluering (en helg i september).
  • Følge opp delegasjonen i etterkant av leiren.