På en Step Up får man som leder være med å legge til rette for at ungdommer får vokse enormt gjennom at de selv tar ansvar for sin hverdag på leir. Det er også veldig gøy på lederrommet!

Step Up er en leiraktivitet tilpasset 14-15-åringer. Leiren varer i 3 uker, med ni delegasjoner fra ni ulike land. Hver delegasjon består av fire ungdommer og en voksen leder (eldre enn 21). I tillegg deltar en stab på cirka fem voksne. I tre uker bor alle sammen og leker, spiser, danser, synger og blir venner. Lederens hovedansvar er de fire ungdommene hen har med seg på leiren.

Den største forskjellen mellom Step Up og barneleir er at på Step Up er delegatene eldre og får derfor større ansvar for innhold og struktur på leiren. Som leder skal man legge til rette for at delegatene får planlagt og gjennomført aktiviteter. Det å være leder er en ansvarsfull, men meget spennende jobb. Lederen har ingen kostnader knyttet til sine oppgaver som leder.

Å være leder på Step Up innebærer blant annet å:

  • Bli kjent med de fire delegatene hen skal reise med og skape en trygg gruppe.
  • Delta på nasjonal ledertrening i regi av CISV Norge (en helg i mars) hvor man blant annet lærer om CISV sin pedagogiske metode learning by doing, flerkulturell konflikthåndtering, risikostyring på leir og hvordan fasilitere for delegatenes aktivitetsplanlegging.
  • Følge opp delegasjonen i forkant av leiren og gjøre forberedelser til leiren sammen, blant annet planlegge en «National activity» som er en aktivitet delegasjonen planlegger for hele leiren basert på et gitt tema og en problemstilling i hjemlandet.
  • Ha hovedansvar for de fire ungdommene fra Norge på en leir i tre uker.
  • Arbeide i en internasjonal gruppe med staben for å legge til rette for en god leir for alle.
  • Delta på det nasjonale kurset NEO – nettverk, engasjement og evaluering (en helg i september).
  • Følge opp delegasjonen i etterkant av leiren.