Youth Meeting er en leir på 8 eller 15 dager med omtrent 30 deltakere fra cirka fem ulike land. Det finnes Youth Meeting for aldersgruppen 12–13 år. Hver delegasjon består av cirka fem ungdommer og en voksen leder (eldre enn 21). I tillegg deltar en stab på cirka fem voksne. Hvert Youth Meeting har et tema som deltakerne skal utforske både før og under leiren gjennom aktiviteter og diskusjoner. Deltakerne er selv med å planlegge og gjennomføre aktivteter.

Lederens hovedansvar er de fire ungdommene hen har med seg på leiren. Som leder skal man legge til rette for at delegatene får planlagt og gjennomført aktiviteter. Det å være leder er en ansvarsfull, men meget spennende jobb. Lederen har ingen kostnader knyttet til sine oppgaver som leder.

Å være leder på Youth Meeting innebærer blant annet:

  • Bli kjent med delegatene hen skal reise med og skape en trygg gruppe i forkant av leiren.
  • Delta på nasjonal ledertrening i regi av CISV Norge (en helg i mars) hvor man blant annet lærer om CISV sin pedagogiske metode learning by doing, flerkulturell konflikthåndtering, risikostyring på leir og hvordan fasilitere for delegatenes aktivitetsplanlegging.
  • Følge opp delegasjonen i forkant av leiren og gjøre forberedelser til leiren sammen.
  • Ha hovedansvar for ungdommene fra Norge mens leiren pågår.
  • Arbeide i en internasjonal gruppe med staben for å legge til rette for en god leir for alle.
  • Delta på det nasjonale kurset NEO – nettverk, engasjement og evaluering (en helg i september).
  • Følge opp delegasjonen i etterkant av leiren.