Er du over 21 og tror CISV kan være noe for deg?

Her har vi samlet viktig informasjon for deg som vurderer å søke som leder på et CISV-program.

Hva får du ut av å være leder for CISV?

  • Venner fra hele verden
  • Internasjonal ledererfaring
  • Ansvar for fredsutdanning gjennom lek og aktiviteter
  • Nasjonal og lokal ledertrening
  • Attest på gjennomført verv

Alle våre verv er ulønnet. Som leder for CISV skal du ikke ha noen kostnader knyttet til ditt verv.

Søknadsprosessen

Hvert år sender vi barn og ungdom fra Norge til ulike internasjonale leirer over hele verden. Alle deltakerne under 16 år reiser i følge med en leder som er over 21 år. Dersom du ønsker å bli leder for CISV må du sende inn en søknad der du skriver litt om deg selv og din motivasjon for å bli leder. Etter søknadsfristen 1. desember, vil våre fylkeslag kontakte alle ledersøkere og det sendes ut en invitasjon til søknadsleir. Søknadsleir holdes som oftest i januar, og da er både voksne, barn og ungdom som har søkt på CISVs programmer invitert. Fylkeslagene vil også invitere til et intervju i forkant eller etterkant av søknadsleiren, og de kontakter dine referanser.

Hva om søknadsfristen allerede har vært?

Ta kontakt med ditt nærmeste fylkeslag, og hør om de har noen ledige verv. Ofte har vi flere lederposisjoner enn søkere, så det er bare å ta kontakt om du har lyst å være leder for oss!

Forberedelser i forkant

I løpet av februar vil du få vite om du er aktuell som leder, og du får møte barna du skal ha ansvar for, samt deres foresatte. Dere blir nå en delegasjon som skal reise sammen på leir. Fra februar til leirstart vil det være opp til delegasjonen og fylkeslaget hvor mange møter som arrangeres, men det er viktig at både leder, deltakere og de foresatte blir trygge på hverandre. Det er også viktig at du som skal være leder blir trygg og komfortabel med rollen du skal ha. Fylkeslagene vil legge opp til noen samlinger som det forventes at delegasjonen deltar på, og dersom du er leder for en Youth Meeting-delegasjon eller en Step Up-delegasjon, er det en obligatorisk kurshelg som hele delegajonen deltar på. I tillegg må du som leder delta på det nasjonale ledertreningsseminaret (LTS) hvor du får lære mer om blant annet CISV, lederrollen og risikostyring på leir. Staben på leiren vil informere om eventuelle forberedelser som må gjøres med delegasjonen i forkant, for eksempel forventes det at delegasjonen lager en National Night før barneleir og en National Activity før Step Up.

Under leiren

Du vil fungere som foresatt for delegatene du reiser med på reisen til og fra leir og under leiren. Du blir den nærmeste voksenpersonen for delegatene dine, og din viktigste oppgave er at delegatene har det bra. Hvilket ansvar man har for gjennomføring av leiren, er litt ulikt mellom barneleir, Youth Meeting og Step Up. På barneleir har ledergruppen ansvar for planlegging og gjennomføring av alle aktivitetene, mens deltakerne selv har mer ansvar for aktivitetsplanlegging på Youth Meeting og Step Up. Lederne forventes å delta i alle aktiviteter, og være tilstede gjennom hele dagsprogrammet på leiren.

Hva kreves av deg som søker som CISV-leder?

  • Du må ha fylt 21 år når leiren starter
  • Gyldig politiattest
  • To referanser
  • Deltakelse på LTS (nasjonalt ledertreningsseminar)
  • Deltakelse på NEO (Nettverk, Engasjement og Oppfølging – nasjonalt kurs etter gjennomført lederverv)