Mosaikk er for deg som ønsker å arbeide med fredsutdanning i ditt lokalsamfunn. Gjennom å bruke CISV sine metoder for fredsutdanning, kan du skape en endring der du bor. Mosaikk er for deltakere i alle aldre, og et mosaikkprosjekt kan være alt fra en kveldsaktivitet til et prosjekt som varer over flere år.

Mosaikkprosjekter er planlagt av fylkes-og lokallagene. Utgangspunktet for hvert prosjekt er en utfordring eller et behov i lokalsamfunnet som man tar i bruk CISVs utdanningsmetoder for å endre eller forsøke å gjøre en forskjell for. Mange av prosjektene er planlagt og gjennomført i samarbeid med partnerorganisasjoner.

Ønsker du å være med på eller lage ditt eget mosaikkprosjekt?

Ta kontakt med ditt fylkes- eller lokallag her.
Utviklingskomiteen i CISV Norge kan komme med innspill og ideer til mosaikkprosjekter. Kontaktinformasjonen til utviklingskomiteen finnes her.

Mosaikkpotten

CISV Norge ønsker å satse på lokale aktiviteter gjennom hele året, og har satt av en sum til mosaikkprosjekter. Det er mulig å søke om inntil 10 000 kr til mosaikkprosjekter. Ta kontakt med sentralstyret for å søke. Kontaktinformasjonen til sentralstyret finnes her.