Skjema – Youth Meeting

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Skjema – Youth Meeting

For deg som skal være delegat og er mellom 12 og 15 år:

For deg som skal være delegat og er mellom 16 og 18 år:

For deg som skal være delegat og er 18 år eller eldre:

For deg som skal være delegasjonsleder:

For deg som skal være stab:

Har du spørsmål om skjema til youth meeting?

Er du forelder, deltaker eller leder og har spørsmål om skjema for youth meeting kan du ta kontakt med ditt lokallag.

Er du tillitsvalgt eller aktiv i lokallaget og har andre spørsmål om youth meeting kan du ta kontakt med youth meeting-komiteen i CISV Norge.