Seminarleir er et tre uker langt leirprogram for 16–17-åringer der ungdommene som deltar selv har ansvar for leirens tema, beslutningsprosesser, dagsplan og innhold. Rundt 25 deltakere fra 10–15 ulike land bor og lever sammen i tre uker. Seminarleir en intensiv interkulturell opplevelse der ungdommene lærer seg å samarbeide, å ta ansvar, diskutere aktuelle tema og håndtere konflikter som oppstår. En voksen stab på 4–5 personer bor og lever med deltakerne på leiren og skal hjelpe ungdommene med å få til det de ønsker for leiren.

Fordi det er opp til deltakerne selv å bestemme hvordan hver dag skal se ut, blir hver seminarleir helt unik. Deltakerne har ansvar for å planlegge dagsplanen, holde aktiviteter for hverandre, lage maten, rydde og vaske, arrangere «camp meetings» dersom det er noe leiren må diskutere og håndtere eventuelle konflikter. Seminarleir er et utfordrende og utviklende leirprogram for alle som deltar – både for deltakerne og for staben.

Det gøyeste med å være stab på seminarleir er å se hvordan ungdommene selv tar kontroll over leirens aktiviteter og dagsplan. Jeg følte meg alltid som en del av leiren, selv om jeg hadde et annet ansvar enn deltakerne.

Kristina Moshuus, stab på seminarleir i Hordaland i 2014

Å være stab på seminarleir innebærer blant annet:

  • Samarbeid med lokallaget som arrangerer leiren og leirkomiteen om de ulike oppgavene som må gjøres i forkant av leiren.
  • Sende ut informasjonsbrev til deltakerne i forkant av leiren med relevant informasjon for deltakerne og deres foresatte.
  • Delta på internasjonale seminarleirstrening i regi av CISV International hvor man blant annet lærer om CISV sin pedagogiske metode learning by doing, flerkulturell konflikthåndtering, risikostyring på leir og fasilitering av en internasjonale ungdomsgruppe.
  • Planlegging av de tre første dagene av leiren.
  • Ansvar for planlegging og gjennomføring av utflukter.
  • Å sørge for at seminarleiren når sitt mål om fredsutdanning, og gjøre nødvendige grep dersom leiren går i en uheldig retning.
  • Å sørge for at CISV sine regler og retningslinjer for oppførsel blir fulgt, og gripe inn ved regelbrudd.
  • Deltakelse på det nasjonale kurset NEO – nettverk, engasjement og evaluering (en helg i september).