På Step Up møtes delegasjoner fra åtte forskjellige land til en tre uker lang leir. Hver delegasjon består av fire ungdommer på 14 eller 15 år, i tillegg til en voksen leder (eldre enn 21 år). På hver leir er det også en voksen stab på fire til fem personer. I fire uker bor alle sammen og leker, diskuterer, synger og blir venner. Ungdommene får selv mye ansvar for leiren ved at de planlegger aktiviteter for hverandre og er med å bestemme hvordan dagene skal se ut.

Stabens hovedansvar på Step Up er den daglige driften av leiren. De er leirens fasilitatorer i forkant og underveis i leiren, har ansvar for ledergruppen og sørger for alt det praktiske. Det å være stab er en ansvarsfull, men meget spennende jobb. Staben har ingen kostnader knyttet til sitt verv.

Å være stab på Step Up innebærer blant annet å:

  • Samarbeide med lokallaget som arrangerer leiren og leirkomiteen om de ulike oppgavene som må gjøres i forkant av leiren
  • Sende ut informasjonsbrev til delegasjonene i forkant av leiren med relevant informasjon for lederne, juniorlederne, deltakerne og deres foresatte
  • Delta på nasjonal stabstrening i regi av CISV Norge (en helg i februar) hvor man blant annet lærer om CISV sin pedagogiske metode learning by doing, flerkulturell konflikthåndtering, risikostyring på leir og fasilitering av en internasjonal ledergruppe.
  • Arbeide i en internasjonal gruppe med lederne for å diskutere og evaluere leiren underveis.
  • Delta på det nasjonale kurset NEO – nettverk, engasjement og evaluering (en helg i september).