NB!

Denne informasjonen kan være utdatert for 2021. Ønsker du å vite mer om det nasjonale programtilbudet i 2021, trykk her! Søknadsskjema for nasjonale leire 2021!

På Step Up møtes delegasjoner fra åtte forskjellige land til en tre uker lang leir. Hver delegasjon består av fire ungdommer på 14 eller 15 år, i tillegg til en voksen leder (eldre enn 21 år). På hver leir er det også en voksen stab på fire til fem personer. I fire uker bor alle sammen og leker, diskuterer, synger og blir venner. Ungdommene får selv mye ansvar for leiren ved at de planlegger aktiviteter for hverandre og er med å bestemme hvordan dagene skal se ut.

Stabens hovedansvar på Step Up er den daglige driften av leiren. De er leirens fasilitatorer i forkant og underveis i leiren, har ansvar for ledergruppen og sørger for alt det praktiske. Det å være stab er en ansvarsfull, men meget spennende jobb. Staben har ingen kostnader knyttet til sitt verv.

Å være stab på Step Up innebærer blant annet å:

  • Samarbeide med lokallaget som arrangerer leiren og leirkomiteen om de ulike oppgavene som må gjøres i forkant av leiren
  • Sende ut informasjonsbrev til delegasjonene i forkant av leiren med relevant informasjon for lederne, juniorlederne, deltakerne og deres foresatte
  • Delta på nasjonal stabstrening i regi av CISV Norge (en helg i februar) hvor man blant annet lærer om CISV sin pedagogiske metode learning by doing, flerkulturell konflikthåndtering, risikostyring på leir og fasilitering av en internasjonal ledergruppe.
  • Arbeide i en internasjonal gruppe med lederne for å diskutere og evaluere leiren underveis.
  • Delta på det nasjonale kurset NEO – nettverk, engasjement og evaluering (en helg i september).