NB!

Denne informasjonen kan være utdatert for 2021. Ønsker du å vite mer om det nasjonale programtilbudet i 2021, trykk her! Søknadsskjema for nasjonale leire 2021!

Youth Meeting er en leir på mellom 8 og 15 dager med omtrent 30 deltakere fra cirka fem ulike land. Det finnes Youth Meeting for aldersgruppene 12–13 år, 14–15 år og 19+. Hver delegasjon består av cirka fem ungdommer og en voksen leder (eldre enn 21). I tillegg deltar en stab på cirka fem voksne. På leirene for 19+ reiser deltakerne uten leder.

Hvert Youth Meeting har et tema som deltakerne skal utforske både før og under leiren gjennom aktiviteter og diskusjoner. Deltakerne er selv med å planlegge og gjennomføre aktivteter.

Stabens hovedansvar på Youth Meeting er den daglige driften av leiren. De er leirens fasilitatorer i forkant og underveis i leiren, har ansvar for ledergruppen og sørger for alt det praktiske, i samarbeid med en lokal leirkomité. Det å være stab er en ansvarsfull, men meget spennende jobb. Staben har ingen kostnader knyttet til sitt verv.

Som stab er du en nøkkelperson for å skape en vellykket leir. Siste dagen som stab på Youth Meeting felte jeg ikke en tåre. Ungene derimot grein masse, men jeg klarte ikke gjøre noe annet enn å smile, fordi alle klemmene og tårene til barna er bevis på en vellykket leir. Det er enormt givende å bruke tiden sin på å være stab, og så har jeg fått kjempefine opplevelser selv også!

– Maren Lindberg, stab på flere Youth Meeting-leirer

Å være stab på Youth Meeting innebærer blant annet:

  • Samarbeid med lokallaget som arrangerer leiren og leirkomiteen om de ulike oppgavene som må gjøres i forkant av leiren
  • Sende ut informasjonsbrev til delegasjonene i forkant av leiren med relevant informasjon for lederne, juniorlederne, deltakerne og deres foresatte
  • Delta på nasjonal stabstrening i regi av CISV Norge (en helg i februar) hvor man blant annet lærer om CISV sin pedagogiske metode learning by doing, flerkulturell konflikthåndtering, risikostyring på leir og fasilitering av en internasjonal ledergruppe.
  • Arbeide i en internasjonal gruppe med lederne for å diskutere og evaluere leiren underveis.
  • Delta på det nasjonale kurset NEO – nettverk, engasjement og evaluering (en helg i september).