Youth Meeting er en leir på 8 eller 15 dager med omtrent 30 deltakere fra cirka fem ulike land. Det finnes Youth Meeting for aldersgruppene 12–13 år. Hver delegasjon består av cirka fem ungdommer og en voksen leder (eldre enn 21). I tillegg deltar en stab på cirka fem voksne.

Hvert Youth Meeting har et tema som deltakerne skal utforske både før og under leiren gjennom aktiviteter og diskusjoner. Deltakerne er selv med å planlegge og gjennomføre aktivteter.

Stabens hovedansvar på Youth Meeting er den daglige driften av leiren. De er leirens fasilitatorer i forkant og underveis i leiren, har ansvar for ledergruppen og sørger for alt det praktiske, i samarbeid med en lokal leirkomité. Det å være stab er en ansvarsfull, men meget spennende jobb. Staben har ingen kostnader knyttet til sitt verv.

Som stab er du en nøkkelperson for å skape en vellykket leir. Siste dagen som stab på Youth Meeting felte jeg ikke en tåre. Ungene derimot grein masse, men jeg klarte ikke gjøre noe annet enn å smile, fordi alle klemmene og tårene til barna er bevis på en vellykket leir. Det er enormt givende å bruke tiden sin på å være stab, og så har jeg fått kjempefine opplevelser selv også!

– Maren Lindberg, stab på flere Youth Meeting-leirer

Å være stab på Youth Meeting innebærer blant annet:

  • Samarbeid med lokallaget som arrangerer leiren og leirkomiteen om de ulike oppgavene som må gjøres i forkant av leiren
  • Sende ut informasjonsbrev til delegasjonene i forkant av leiren med relevant informasjon for lederne, juniorlederne, deltakerne og deres foresatte
  • Delta på nasjonal stabstrening i regi av CISV Norge (en helg i februar) hvor man blant annet lærer om CISV sin pedagogiske metode learning by doing, flerkulturell konflikthåndtering, risikostyring på leir og fasilitering av en internasjonal ledergruppe.
  • Arbeide i en internasjonal gruppe med lederne for å diskutere og evaluere leiren underveis.
  • Delta på det nasjonale kurset NEO – nettverk, engasjement og evaluering (en helg i september).