Å være stab på barneleir er virkelig berikende! I tillegg til å få den gode leiropplevelsen med samtaler, vennskap og kulturmøter, får man også organisatoriske ferdigheter og kompetanse i samarbeid og ledelse.

– Eirin Berge, stab på barneleir i Buskerud i 2012 og 2015

Barneleir har siden starten i 1951 vært CISVs største program. Det arrangeres rundt 50 leirer i verden hver sommer. En barneleir består av 12 delegasjoner, fra 12 forskjellige land. Hver delegasjon består av fire barn som alle er 11 år og en voksen leder (eldre enn 21 år). I tillegg deltar 6 juniorledere samt en voksen stab på cirka fem. I fire uker bor alle sammen og leker, spiser, danser, synger og blir venner. Stabens hovedansvar på barneleir er den daglige driften av leiren. De er leirens fasilitatorer i forkant og underveis i leiren, bistår delegasjonslederne og juniorlederne med planlegging av aktiviteter og sørger for alt det praktiske, i samarbeid med en lokal leirkomité. Det å være stab er en ansvarsfull, men meget spennende jobb. Staben har ingen kostnader knyttet til sitt verv.

DSC4355

Å være stab på barneleir innebærer blant annet å:

  • Samarbeide med lokallaget som arrangerer leiren og leirkomiteen om de ulike oppgavene som må gjøres i forkant av leiren
  • Sende ut informasjonsbrev til delegasjonene i forkant av leiren med relevant informasjon for lederne, juniorlederne, deltakerne og deres foresatte
  • Delta på nasjonal stabstrening i regi av CISV Norge (en helg i februar) hvor man blant annet lærer om CISV sin pedagogiske metode learning by doing, flerkulturell konflikthåndtering, risikostyring på leir og fasilitering av en internasjonal ledergruppe.
  • Arbeide i en internasjonal gruppe med juniorlederne og staben for å planlegge de daglige aktivitetene på leiren.
  • Delta på det nasjonale kurset NEO – nettverk, engasjement og evaluering (en helg i september).

Jeg var stab på barneleir i Oslo sommeren 2018. Det unike med å være stab er at opplevelsen starter så lenge før de fire ukene på leir. Da jeg sto der siste dagen og vinket farvel til deltagerne, så jeg ikke bare tilbake på leiren, men også planleggingen i forkant. Å mestre logistikkutfordringer, tidspress, Risk Management-utfordringer og å koordinere frivillige er fantastiske ferdigheter å ha med seg videre i livet. Du er heller aldri alene om disse utfordringene. Det er alltid en leirkomite som støtter deg når det trengs.

– Alexander Holst, stab på barneleir i Oslo og Akershus i 2018