Take a Step Up!

Step Up er en leiraktivitet tilpasset 14–15-åringer. Leiren varer i 3 uker, med ni delegasjoner fra ni ulike land. Hver delegasjon består av fire ungdommer og en voksen leder (eldre enn 21). I tillegg deltar en stab på cirka fem voksne. I tre uker bor alle sammen og leker, spiser, danser, synger og blir venner.

Den største forskjellen mellom Step Up og barneleir, er at på Step Up er delegatene eldre og får derfor større ansvar for innhold og struktur på leiren. Ungdommene tar selv ansvar for planlegging av leirens innhold, og utvikler på denne måten kunnskap og ferdigheter i lederskap.

CISV er en organisasjon som tar vare på, støtter og bygger opp opplyste og kloke unge mennesker som virkelig ønsker å gjøre en forskjell.

CISV er for meg er et symbol og bevis på at fremtiden til mennesker har potensiale til å bli mer bærekraftig, fredeligere og ikke minst mer gøyal (den gøyale delen kan vi takke CISV for).

– Mina Oliversen Vindernes, deltaker på Step Up i Kristiansand 2016 og i Portugal 2017

Deltakerne har ansvar for å planlegge og gjennomføre aktiviteter, diskusjoner og leirmøter. Ledernes og stabens ansvar er å støtte ungdommene i deres planlegging og avgjørelser.

Hver Step Up har et eget tema innenfor CISV sine fire hovedtemaer; bærekraftig utvikling; konflikt og konfliktløsning; mangfold og menneskerettigheter. Det arrangeres separate leire for 14 og 15-åringer.