Dessverre måtte alle internasjonale påske-og sommerprogrammer avlyses i år. Det setter ikke en stopper for at CISV kan tilby våre medlemmer gode opplevelser i 2020. CISV International har derfor startet kampanjen “Make 2020 count!” for å inspirere til lokale aktiviteter i 2020.
Hva kan dere arrangere?
 • Helgeleir for deltakere fra fylkeslaget
 • Kveldsaktiviteter
 • Arrangementer ute
 • Arrangementer for 18+
 • Mosaikk-prosjekter
 • Alt dere kan komme på som kan arrangeres samtidig som man overholder smittevernregler

Inspirasjon til fredsutdannende aktiviteter kan dere finne på ressurs-sidene til CISV International.

Smittevern under lokale arrangementer

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har laget en veldig fin smittevernveileder for frivillige organisasjoner, og så lenge dere følger den er det ingenting i veien for å arrangere lokale aktiviteter. Veilederen finner dere her: https://www.lnu.no/korona/veileder/
Vi håper mange av dere vil arrangere lokale aktiviteter fremover. Her er et par ting dere må huske:
 1. Følg LNUs smittevernveileder. Hovedregler for å unngå smitte:
  • Personer som er eller kan være smittet av korona, skal ikke delta i aktiviteter
  • Sørg for god hygiene
  • Unngå fysisk nærkontakt og hold anbefalt avstand mellom personer
 2. Send følgende informasjon til norway@no.cisv.org og risk.management.list@no.cisv.org før arrangementet:
  • Hva skal dere gjøre? (Kort beskrivelse av aktiviteten)
  • Når og hvor skal dere arrangere det?
  • Hvem er ansvarlig for arrangementet? Denne personen må være til stede på arrangementet, og vi må ha dens kontaktinformasjon.Dette trenger vi for å ha oversikt over aktivitetene som foregår, vi skal ikke godkjenne dem. Så lenge dere følger smittevernveilederen er det bare å arrangere aktiviteter!
 3. Før deltagerlister med kontaktinformasjon for aktiviteter slik at dere kan hjelpe til med smittesporing ved behov. Deltagerlister kan oppbevares i inntil 10 dager. Vi anbefaler at alle som skal delta på arrangementer må være påmeldt på forhånd, slik at dere sikrer at dere ikke samler for mange deltagere.

NB! Viktig om smittesporing

Dere må informere deltagere og foreldre om følgende når de melder seg på arrangementet: Ved påmelding vil vi samle inn kontaktinformasjon som vi tar vare på for eventuell smittesporing. Dersom du skulle oppleve symptomer innen 10 dager etter aktiviteten og skal testes for covid-19 kan du orientere legevakt eller luftveispoliklinikk om at de kan kontakte CISV for å få utlevert deltagerliste for seminaret. For å sikre personvernet ditt skal vi i CISV ikke få direkte beskjed om at du er smittet, det er helsemyndighetene som tar kontakt med oss.

Det er lokallagsleder og lagets RM-koordinator, i samarbeid med arrangementsansvarlig som har ansvar for at aktivitetene er trygge og arrangeres innenfor myndighetenes rammer. LNU har blant annet laget en fin sjekkliste for smittevern ved aktiviteter som dere kan bruke.
Lykke til med planleggingen!

Rapportering til CISV International

CISV International ønsker å høre hvilke aktiviteter som arrangeres rundtom i alle lokallag, for å dokumentere hva som foregår av aktivitet. Fortell CISV International om aktivitet ved å fylle ut dette skjemaet: National Programmes and Events Report. Rapportering til CISV International er ikke obligatorisk, men valgfritt for dere som ønsker å rapportere til internasjonalt nivå hva dere har gjort i år.