Leiravslysning vinter 23/24

CISV International besluttet i september å avlyse alle internasjonale leir som skulle holdes vintersesongen 2023/2024. Avlysningen begrunnes med mangelfulle rutiner i deler av organisasjonen, og at kapasiteten til ansatt-ressurser og frivillige ressurser er ikke høy nok til å kvalitetsikre alle land før leirene som skulle finne sted i desember/januar. CISV International mener at ved å…

Overlapp 2023

I slutten av august møttes nasjonale komiteer, sentralstyret og kontoret på Frivillighetshuset for Overlappseminaret 2023. Her har nye og gamle verv jobbet for å starte opp årets komitearbeid. Seminaret er en kombinasjon av møter, planlegging og sosiale aktiviteter. Dette er den første gangen i CISV-året hvor vervene og ansatte samles. Det gir en god mulighet…

Nasjonale verv 2023

CISV Norge sitt sentralstyre og de nasjonale komiteene gjøre mye interessant arbeid knyttet til drift og utvikling av organisasjonen og programmene våre. Å ha et nasjonalt verv i CISV Norge gir verdifull erfaring med organisasjonsarbeid, og man får delta på flere sosiale og lærerike arbeidshelger med de andre tillitsvalgte. Det er også veldig gøy og…

Søk på programmene for 2023

Programmer 2023 Her finner du oversikt over de ulike programmene du kan søke i 2023. Du vil også finne info for deg som ønsker å være leder eller stab på leir både nasjonalt og internasjonalt. Finn ditt program11–15 år 16–20 år Over 21 år Søknadsportal for deg som ønsker å være deltaker eller juniorleder på…

JIL

Kjære juniorer! 7.-9. oktober arrangeres høstens høydepunkt: JIL. Dette er et arrangement for deg som har vært på leir i sommer som JC eller seminarleirsdeltaker. I tillegg er selvsagt alle juniorer velkomne, så langt plassene rekker JIL er gratis for dere som var på leir i sommer og CISV Norge dekker billigste/grønneste reise. Øvrige juniorer…

Høstmøtet

Høstmøtet 2022 En helg der alle medlemmene kan samles rundt det vi CISVere brenner for: Mangfold, menneskerettigheter, konflikt og konfliktløsing og bærekraftig utvikling! Høstmøtet blir en helg bestående av inspirerende bolker og aktiviteter for CISVere i alle aldre , gamle som nye. For dere som skal være med på RSM så starter programmet på fredag…