International People’s Project

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

International People’s Project

Hva er International People’s Project?

International People’s Project (IPP) er en aktivitet som fokuserer på et spesifikt tema. Aktiviteten har en praktisk del, der deltakerne jobber med et konkret prosjekt i samarbeid med en partnerorganisasjon. For å få et godt fredsutdannende innhold i den praktiske delen, samler hver delegasjon informasjon om hvordan man jobber med temaet hjemme i sitt eget land. Delegasjonene forbereder på forhånd noen aktiviteter man gjennomfører på IPPet for å vise resultatet av den informasjonen man samlet inn. Det vli også være seminar og aktiviteter som blir organisert av partnerorganisasjonen og/eller andre eksperter. Resten av gruppen har da mulighet til å utveksle ulike meninger rundt prosjektet sitt tema.

For mer info om årets prosjekter se http://www.cisv.org/resources/running-or-taking-part-in-educational-programmes/ipp/upcoming-ipps/

Hvorfor delta på IPP?

Å delta på et IPP gir deg mulighet til å jobbe med spennende prosjekter. Prosjektdeltakerne kommer fra flere ulike land og dere vil jobbe tett sammen gjennom de ukene prosjektet varer. Det å kunne jobbe i en internasjonal gruppe der man fokuserer både på det praktiske prosjektet men også relaterer prosjektet til forholdene i hjemlandene til deltakerne gjør IPP til svært lærerik opplevelse.

Erfaringer

IPP var et springbrett fra CISVs grundige utdanningsstige inn i samfunnet
I 2001 startet en gjeng å planlegge CISV Norges første IPP. Jeg var prosjektleder, og vi hadde stor tro på idéene som ligger bak dette relativt nye programmet. For meg var ønske om å lære hvordan å drive prosjekter i lokalmiljøet viktig. I CISV har jeg tidligere lært mye om hvordan vi jobber i internasjonale grupper, om forståelse på tvers av forskjeller av alle slag, og om ledelse. Med IPP fikk det en ny dimensjon, nemlig at vi skulle ut av vår egen «CISV-verden» og inn i den virkelige.  (Les mer)

Har du spørsmål om IPP?

Ta kontakt med programansvarlig i sentralstyret i CISV Norge.