Svar på dine spørsmål

Har du problemer med innlogging, søknadsskjema eller Min side? Eller er du bekymret for utfordringer relatert til Covid-19?

Nedenfor finner du svar på ofte stilte spørsmål (FAQ – frequently asked questions).

Om du ikke har funnet informasjonen du er ute etter, så anbefaler vi å sende en e-post til minside@no.cisv.org så vil vi hjelpe deg så fort vi har mulighet!

Covid-19

Den pågående globale pandemien skaper naturligvis noe usikkerhet rundt hva som lar seg arrangere og ikke. CISV Norge jobber hardt for å finne den beste og tryggeste løsningen for våre CISV-programmer 2021, og vi følger situasjonen tett. Om det er spesifikke ting du lurer på i forbindelse med dette, håper vi du finner svar på dem nedenfor.

Har du fortsatt spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt på norway@cisv.org.

Tryggheten til våre deltagere er alltid førsteprioritet. CISV International og CISV Norge tar helse og sikkerhet for alle som deltar i CISV-programmer og arrangementer på alvor. Vi vil bare arrangere program hvor/dersom dette er trygt. 

Siden denne globale pandemien medfører høy grad av usikkerhet, planlegger vi i CISV Norge for alternative scenarier for å øke sannsynligheten for gjennomføring av leir i 2021. Det kan for eksempel bli internasjonal, europeisk, nordisk eller nasjonal leir, stor og lang leir, eller mindre og kortere leir. Vi vil forsøke å gi et tilbud som er tilpasset situasjonen vi står i.

Vi vet at en god CISV-leiropplevelse både er betydningsfull for de som får oppleve den, og viktig for verden med de vennskapsbåndene og den fredsutdanningen som skapes der. 

Derfor gjør vi alt vi kan for at det vil bli mulig å delta på et CISV-program i 2021, men det er ikke mulig å garantere dette, da det er faktorer utenfor vår kontroll som avgjør mye av dette.

CISV Norge vil ikke arrangere noen leirer eller sende noen delegasjoner med mindre vi kan stå inne for at det er trygt. Flere forhold enn vaksine vil være med i vurderingen av om det er trygt

Vi følger råd fra nasjonale og internasjonale helsemyndigheter for å vurdere hva som er forsvarlig, og samarbeider med LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) og Frivillighet Norge for råd og veiledning for gjennomføring av arrangementer.

Over lange perioder av pandemien har det vært vurdert forsvarlig med større arrangementer, f. eks. opp til 200 mennesker, så fremt visse tiltak er på plass. Vi vil bare gjennomføre arrangementer som er i tråd med myndighetenes anbefalinger.

Det er ikke sikkert at en vaksine vil være på plass og distribuert i tide til programmenes gjennomføring neste år. I tillegg har helsemyndighetene signalisert at barn ikke vil prioriteres først i et eventuelt vaksineringsprogram. Uansett er vi beredte på å ta i bruk alle nødvendige tiltak for å gjennomføre et trygt arrangement, i tråd med nasjonale retningslinjer.

Dette er foreløpig usikkert. Alle CISV-land må følge helsemyndigheters krav, restriksjoner og anbefalinger. Norsk lov og anbefalinger må følges både av arrangement som holdes i Norge og av norske deltagere som eventuelt skal utenlands.

Det kan hende at land hvor vi både planlegger å reise til og/eller få gjester fra kan være “røde” på det tidspunktet leiren skal gjennomføres. Smittesituasjonen og slik “fargestatus” kan også endres ganske raskt. Nettopp derfor jobber vi i CISVS Norge og CISV internasjonalt med å planlegge for flere scenarier. Å arrangere leirer bare i Europa, bare i Norge eller ingen i det hele tatt er alle alternativer vi planlegger for. Vi vil velge det alternativet som er både tryggest og best, og vi gjør vårt ytterste for å kunne gi flest mulig en god og trygg CISV-opplevelse innenfor disse rammene.

Først og fremst vil du få beskjed så tidlig som mulig om dette, sendt til søkers kontaktinformasjon (oppgitt i søknaden/medlemssystemet).

Vi ber alle om ikke å bestille noen reiser før dere får beskjed om dette fra CISV Norge eller fylkeslaget ditt.  Ved bestilling av billetter vil du også få mer informasjon om eventuell refusjonsordning.

Hvis programmet du har søkt på eller fått plass på ikke lenger er mulig å gjennomføre, og ingen gode alternativer er mulige, vil det dessverre ikke bli noe arrangement.

Vi vet mange ønsker og har behov for å være del av et CISV-fellesskap og -møteplass. Om ditt CISV-program ikke lar seg gjennomføre i 2021, vil vi anbefale alle lag til å holde mindre, lokale arrangementer, og oppfordre alle til å delta på denne CISV-opplevelsen i stedet. Se forslag til mindre arrangementer her.

Vi samarbeider tett med flere organisasjoner, ikke minst LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) og CISV internasjonalt, om hvilke aktiviteter og rammer som både er trygge og morsomme å delta på. I tillegg har vi, og organisasjoner vi samarbeider med, gjennom 2020 fått erfaring med (mindre) arrangementer med smittevernvennlige aktiviteter.

Om det så innebærer at man må være i mindre, faste grupper, være ute, holde avstand, eller andre tiltak, er det fortsatt mange øvelser, leker, sanger, diskusjoner og mye annet som vil være mulig å gjennomføre.

Det vil bli gitt konkrete veiledninger til våre ledere på programmene, og de vil få opplæring i dette i forkant. Om det ikke er mulig å ha et godt og trygt CISV-program, vil det ikke gjennomføres. Våre frivillige er motiverte og jobber hardt og kreativt for å finne gode løsninger.

Brukernavn og passord

Det kan skyldes at du enda ikke er medlem i CISV Norge. Du må være medlem for å delta på våre programmer. Det er enkelt å melde seg inn: Meld deg inn her.

Opplever du fortsatt utfordringer, kan du sende en e-post til minside@no.cisv.org, så skal vi få sendt deg det så raskt som mulig. Husk å spesifiser for hvem du trenger brukernavn og passord.

Det er fordi samme e-post adresse er registrert på flere brukere og da klarer ikke systemet å skille dere. Vi må dermed legge inn unike e-poster på alle brukerne. Send en e-post til minside@no.cisv.org og fortell oss hvilke e-poster som skal være på hvilke personer, så skal vi få sendt riktig brukernavn og passord.

Først er det greit å dobbeltsjekke at man logger seg inn på riktig sted. Følg denne lenken om du er usikker.

Et annet problem kan være at passordet er tastet feil. Husk at systemet skiller mellom store og små bokstaver. Det kan også være en stor «i» som ser ut som et ett-tall eller omvendt. Derfor er det smart å kopiere (ctrl+c) passordet du fikk på e-post og så lime det (ctrl+v) rett inn i feltet.

Fungerer det fortsatt ikke? Send en e-post til minside@no.cisv.org så løser vi det.

Innmeldingsskjemaet

Systemet tillater ikke at man registrerer noen på en e-postadresse som allerede er i bruk. Årsaken til dette er at e-posten brukes som brukernavn. De som registreres må derfor ha en unik e-post.

Hvis du skal hjelpe barnet ditt å søke og de ikke har en egen e-post så anbefaler vi at dere oppretter en gmail-konto og legger inn innstillinger der om at denne nye kontoen videresender all info den mottar til din e-post (les hvordan her).

Ja. Medlemmer skal registreres med sin egen informasjon. Vi bruker e-post og telefon til medlemmet når vi skal ta kontakt, men det er også en plass for foresatte og nødkontakt i skjemaet. For alle under 18 år vil info gå både til søker og til foresatt. Er dere to foresatte som ønsker å motta informasjon begge to, kan den ene oppgis som foresatt og den andre som nødkontakt. Dere kan da krysse av at dere vil ha info sendt til begge.

Søknadsskjemaet

Først og fremst må du passe på at du er logget inn som riktig person. Vi anbefaler å gå via MinSide (Zubarus) for å søke. Da logger du inn her: zubarus.com/login.php og sjekker at det er riktig person som kommer opp der. Hvis det er korrekt person du går videre til å søke for men du fortsatt får beskjed om at du ikke har korrekt alder, kan det være at fødselsdatoen er feil i systemet. Sjekk da fødselsdatoen inne på MinSide og oppdater denne hvis den er feil.

Hvis det fortsatt ikke går, kan du sende en e-post til minside@no.cisv.org med navnet på den som prøver å søke og korrekt fødselsdato, så skal vi hjelpe dere så fort vi kan.

Det som er viktig er at det er den som faktisk skal på leir man er logget inn som for å fylle ut søknadsskjemaet. Hvis man først logger seg inn med søsken/foreldres innloggingsdetaljer, vil det være feil person som blir registrert. Systemet henter informasjon fra medlemssystemet og det går derfor ikke an å endre navn i skjemaet. Sørg derfor for å logge deg inn med ditt barn sitt brukernavn og passord når den personen skal søke. Har du ikke fått det? Send en e-post til minside@no.cisv.org.

Nei. Ofte når vi administrerer søknader så bruker vi navn og kontaktdetaljer. Om navnet (og fødselsdatoen) er feil, blir det rot når våre frivillige skal administrere søknadene, som kan føre til feil og merarbeid. Derfor ber vi pent om ikke å gjøre dette.

Ja, men det er de som har søkt innen søknadsfristen som blir prioritert. Søknadsskjemaet er likevel åpent etter søknadsfristen og din søknad vil da ev. være med i runde 2. Fikk ditt lag nok kvalifiserte søkere innen fristen, derimot, vil du bli satt på venteliste.

Hvis du ikke har fått en bekreftelse, har ikke søknaden din blitt registrert. Det kan dessverre skyldes en teknisk svikt. Dette kan hjelpe: Logg helt ut, og prøv en annen nettleser og søk igjen.

Da kan du ta kontakt med CISV Norge (norway@cisv.org) først for å se om alt stemmer. Om alt stemmer, så kan du ta kontakt med ditt fylkes- eller lokallag for å få mer informasjon om prosessen videre. Du finner kontaktdetaljene deres her.