Svar på dine spørsmål

Trenger du mer detaljert informasjon om bruken av internasjonalt sitt medlemsystem og programoversikt myCISV før, under og etter leirsesongen?

Har du problemer med innlogging, søknadsskjema eller Min side (i medlemsystemet vårt Zubarus)?

Nedenfor finner du svar på ofte stilte spørsmål (FAQ – frequently asked questions).

Om du ikke har funnet informasjonen du er ute etter, så anbefaler vi å sende en e-post til norway@cisv.org så vil vi hjelpe deg så fort vi har mulighet!

Spørsmål og svar om bruk av myCISV

 • Alle som skal delta på et internasjonalt program, eller som har et verv i CISV Norge, trenger en myCISV-bruker. 
 • Alle som har deltatt på leir fra 2000-tallet og senere har sannsynligvis allerede en bruker i myCISV. De kan senere bli tillagt andre roller av enten Nasjonal eller Lokal myCISV-koordinator (f.eks. som deltager eller som stab/leder på leir, eller som lokal myCISV-koordinator – se neste punkt). 

 

Det er lett å lage seg en MyCISV bruker:

 1. følg denne lenken https://cisv.org/mycisv-faqs/ og klikk på “Login and registration” (https://mycisv.cisv.org/
 2. lag en bruker (epost alias) etter følgende mal: CISV ID firstname.surname@na.cisv.org 
 3. Du velger selv inne på din side i MyCISV hvilken personlig epost du vil at denne MyCISV alias eposten skal videresende epost/beskjeder inne i myCISV til.
 • Her er også en kort video om hvordan du oppretter myCISV-bruker 

(NB! Hvis du tidligere har laget deg en bruker/registrert deg med myCISV så vil systemet mest sannsynlig blokkere deg fra å lage en bruker til.

Da kan du heller bruke “glemt passord” funksjonen. Hvis du også har glemt brukernavnet/eposten du oppga ta kontakt med myCISV support på: mycisv@support.cisv.org )

 • Rollen går hovedsaklig ut på å følge opp deltakere på internasjonale leirer for laget deres i myCISV-systemet og tildele frivillige relevante roller basert på leir/programdeltagelse. 
 • Det er koordinatoren sitt ansvar å legge til deltakere på programsiden i myCISV
 • myCISV vil fra 2022 brukes til all dokumentasjon opp mot leir og skjemaer (pre-camp, internasjonale skjemaer osv.), og rollen er helt nødvendig for informasjonsflyt.
 • Hvis en frivillig finner ut av at de har feil rolle i myCISV i forbindelse med en leir, så er prosedyren at man tar kontakt med sin lokale myCISV-koordinator i laget sitt.
 • Forklaring på rollen som myCISV-koordinator (CISV International)

Den lokale myCISV-koordinatoren skal tildele ulike roller, slik at de riktige personene får de riktige rettighetene og tilgang til informasjon. Her er de viktigste rollene:

  • Camp Director – Leirleder, som må tildeles denne rollen av myCISV-koordinatoren. Har tilgang til alle skjemaer. Kan endre og legge til informasjon i Precamp 1 og 2. 
  • Staff– stabsmedlemmer. Har tilgang til alle skjemaer til programmets deltakere, inkludert helseskjemaer og juridiske skjema. Kan endre og legge til informasjon i precamp 1 og 2.
 • Dersom man har internasjonal stabsmedlemmer, skriv til mycisv@support.cisv.org med programkode og CISV-ID til den internasjonale stabsmedlemmet som skal legges til.
 • Leader” – delegasjonsledere. Har tilgang til sin delegasjon sine skjemaer, og fyller ut deres reiseinformasjon.
 • Participant – Deltaker* på leir som har fått innvilget plass. Denne rollen kan selv fylle ut sin egen delegasjonsinformasjon. (Forskjellig fra “individual participant” som reiser uten delegasjon, som JC eller seminarleirdeltaker)
  • NB: Det er viktig at de foresatte til søkere som har fått plass lager seg en myCISV-bruker, slik at de får tilgang til all nødvendig informasjon før leir (som pre-camps, skjemaer og kontaktpersoner i laget/leiren). 

* I myCISV representerer en bruker en person, men man får ikke direkte tilgang selv før man er 16  år. For barn under 16, er brukeren deres tilknyttet en foresatt sin bruker. 

  • Chapter support – er en rolle som kan tildeles ressurspersoner i laget som trenger innsyn i deltakeroversikten på leir, men med øvrig begrenset tilgang. 
   • CISV International definerer disse som: Anyone who is at a programme to provide general support (i.e NOT an assigned role such as staff, leader, camp director, participant, junior counsellor or junior staff) should be registered as chapter support.
 • Pre-camp support – kontaktperson som vil være synlig for foreldre/deltakere som går inn på programsiden i myCISV, (NB: kun stab/leder har tilgang til helse-informasjon og juridisk skjema). Denne rollen kan endre og legge til informasjon i precamp 1 og 2. 
 •  Her finner dere beskrivelse av hvordan fylle inn Precamp 1 og 2 i myCISV.

… Flere roller finnes, men de nevnt ovenfor er de viktigste de lokale myCISV-koordinatorene må forholde seg til for nå.

 • ALLE skjemaer til internasjonalt før og etter leir vil nå gå gjennom myCISV digitalt – dermed forventer CISV International og CISV Norge at vi ikke lenger sender skjemaer per e-post. 
  • NB! Man må fortsatt ha med seg en papirkopi av skjemaene for nødstilfeller.
 • Eksempel på skjemaer som må fylles ut i myCISV fra nå av er: Delegation and Individual Information Form, Travel Information Form, Health form og Legal form.  
 • Målet med bruken av myCISV for alt er å forenkle prosessen med skjemaer og å komme i kontakt med andre CISV-land (NAs), lag (Chapters), og CISV-frivillige!
 • Din lokale (“chapter”) myCISV koordinator er hoved kontaktpunkt for spørsmål/problemer angående myCISV – det er de som har de nødvendige tilgangene inne i myCISV systemet til å kunne tillegge deg riktig rolle og se informasjon for program. Hvis du er usikker på hvem din lokal myCISV koordinator er kan du enten søke dette opp inne i myCISV Directory eller spørre lokallaget ditt: https://cisv.no/kontaktfylkeslag/
 • Kontoret kan kontaktes hvis du har spørsmål, men husk at i sommerferien så er kontoret stengt og CISV Norge opererer med vaktliste som driftes av frivillige.

NB: Det er CISV International som hovedsakelig bør kontaktes ved spørsmål/problemer med tekniske problemer med MyCISV på e-post, på engelsk: mycisv@support.cisv.org eller direkte i skjema nederst på denne siden.

Programmet vårt dukker ikke opp i myCISV/jeg finner det ikke!

Det først man kan sjekke er når dere i søkefeltet legger inn programkoden V-2022-XX fks er det veldig viktig at dere passer på at det er de eksakte tegnene som limes inn (uten “space”/mellomrom etter eller før fks for da vil ikke programmet dukke opp).

Det andre man gjør er å kontakte sin myCISV koordinator for å høre om de har lagt dere til som deltaker/stab/leder eller annen rolle på programmet så dere har tilgang.

Hvis dere fortsatt ikke finner programmet dere skal arrangere/sende til så ta kontakt med kontoret for å sjekke om deres lag ikke enda har blitt lagt til programmet.

Vi får ikke til å legge til deltakere eller andre roller (som stab/ledere osv) til programmet!

Det første viktige steget dere kan ta for å sjekke om noen har myCISV bruker er å søke opp personen ved navn i søkerfeltet øverst inne i myCISV (IKKE copy/paste av deres epost/navn, dette liker ikke systemet, skriv det heller inn i søkerfeltet). For å søke i myCISV må du også være logget inn i myCISV med din bruker.

Hvis personen ikke dukker opp her må de bes om å lage seg en bruker på https://mycisv.cisv.org/.

Det andre viktige steget er som sagt å passe på at personer du prøver å legge til på et program søkes opp etter navn (og ikke epost) i “Add name” søkerfeltet når du legger til deltakere på et program eller til en delegasjon/enkeltinvitasjon.

Vi er sent ute med å legge til stab og ledere – hvem har da ansvar for oppfølging av forms?

myCISV koordinatoren i laget ditt er ressurspersonen for dette, “pre camp contact” rollen kan også brukes.

Hvem kan fjerne deltakere fra programmet hvis de trekker seg (så de ikke lenger har tilgang til informasjon)? 

Dette gjøres av din lokale myCISV koordinator.

Hva er forskjellen på lokal (chapter) myCISV koordinator og nasjonal myCISV koordinator? 

Nasjonal myCISV koordinator er kontoret til CISV Norge, de tar hånd om å legge lagene til de ulike programmene de har fått invitasjon til (enten som delegasjon eller enkelt invitasjoner). Deretter er det opp til lokal (chapter) myCISV koordinator i hvert lag å legge til deltakerne på de ulike programmene som dukker opp for laget i myCISV. 

myCISV koordinatoren kan bare legge til deltakere og roller til medlemmer fra sitt lag – dermed er det veldig viktig at alle har oppgitt riktig lag når de lager myCISV brukeren sin og at de holder denne oppdatert – hvis stab/leder for andre lag skal bli lagt til et program i myCISV så må deres respektive lag/lokale myCISV koordinator gjøre dette. (For internasjonal stab så må CISV internasjonalt kontaktes direkte for å legge disse til ulike program).

Kontoret er bindeledd mellom de lokale myCISV-koordinatorene (“myCISV Chapter Coordinator”) og CISV International, som er de som administrer myCISV-systemet.

 

Burde enkelt invitasjoner/deltakere (som ikke er med i delegasjoner) tillegges et lokallag (chapter) i myCISV?  

Sendende invitasjoner er ansvaret til lokal (Chapter) myCISV koordinatoren, dermed er det viktig at enkelt invitasjoner blir lagt til et lokallag selv om de ikke er med i en delegasjon så myCISV koordinatoren kan legge til deltakeren til invitasjonen inne i myCISV så de mottar all informasjon om programmet det gjelder.

Trenger jeg som forelder/foresatt å lage myCISV bruker? 

Ja, barn under 16 år må være tilknyttet brukeren til en foresatt. I myCISV så representerer hver bruker en person – dermed må både du og ditt barn (under 16 år) begge lage bruker i myCISV.  Etter at den voksne har laget en bruker så vil du se en funksjon i systemet som heter “legg til et barn”.

Hvordan får vi tilgang til informasjon som sendes i myCISV (fks meldinger fra staben/leirkomiteen til alle deltakere)?

Det finnes en funksjon inne i myCISv som sender en melding til alle deltakere på program. Derfor er det viktig at din epost (“primary email address) inne i din personlige side på myCISV er oppdatert. Meldinger sendt i myCISV vil da kunne videresendes til din personlige epost – selve myCISV brukeren er ikke en innboks/epost selv om den er satt opp følgende epost lingende format: navn.etternavn@no.cisv.org 

Ditt lokallag/leirkomite/stab kan også velge å ha andre kommunikasjonskanaler som epost/telefon.

  • Her er en nyttig lenke med spørsmål og svar om myCISV med steg-for-steg opplæring dokument og forklaringer i hvordan man fyller ut hvert skjema: https://cisv.org/new-mycisv/

Hovedsiden: https://mycisv.cisv.org

COVID 19

Tryggheten til våre deltagere er alltid førsteprioritet.  CISV Norge tar helse og sikkerhet for alle som deltar i CISV-programmer og arrangementer på alvor og vi vil bare arrangere program hvor/dersom dette er trygt. På bakgrunn av dette og i lys av den pågående Covid-19 pandemien er det derfor blitt besluttet at CISV Norge i 2022 kun vil arrangere program innenfor den europeiske regionen. Hvis nødvendig, ved strengere restriksjoner og/eller forverret situasjon, vil leirene kunne gjøres om til for eksempel nasjonale. Vit uansett at vårt fremste mål er at barn fra 11 til 18 år skal få tilbud om de samme gode CISV-opplevelsene med trygge rammer. Vi samarbeider godt med vår internasjonale moderorganisasjon om trygge leirer, og i tillegg er nasjonale CISV-leirer testet ut både i Norge og andre land før, så vi vet det blir bra uansett

CISV Norge vil ikke arrangere noen leirer eller sende noen delegasjoner med mindre vi kan stå inne for at det er trygt. Flere forhold enn vaksine vil være med i vurderingen av om det er trygt

Vi følger råd fra nasjonale og internasjonale helsemyndigheter for å vurdere hva som er forsvarlig, og samarbeider med LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) og Frivillighet Norge for råd og veiledning for gjennomføring av arrangementer.

Over lange perioder av pandemien har det vært vurdert forsvarlig med større arrangementer, f. eks. opp til 200 mennesker, så fremt visse tiltak er på plass. Vi vil bare gjennomføre arrangementer som er i tråd med myndighetenes anbefalinger.

Helsemyndighetene har videre signalisert at barn ikke vil prioriteres først i et eventuelt vaksineringsprogram. Uansett er vi beredte på å ta i bruk alle nødvendige tiltak for å gjennomføre et trygt arrangement, i tråd med nasjonale retningslinjer.

I 2022 vil CISV Norge tilby normal aktivitet – både for barn som deltagere og ungdom/voksne som ledere – i samarbeid med våre europeiske søsterorganisasjoner, selvfølgelig med gode smittevernstiltak. Programmene våre har det siste gjennomgått en oppdatering, og du kan se fullstendig oversikt over det kommende tilbudet og tilhørende alderskrav her: https://cisv.no/2021/09/01/nye-regler-for-alder-pa-leir-2/. Der står det også om de unntakene som gjelder for 2022.

Først og fremst vil du få beskjed så tidlig som mulig om dette, sendt til søkers kontaktinformasjon (oppgitt i søknaden/medlemssystemet).

Vi ber alle om ikke å bestille noen reiser før dere får beskjed om dette fra CISV Norge eller fylkeslaget ditt, som du søker til.  Ved bestilling av billetter vil du også få mer informasjon om eventuell refusjonsordning.

Hvis programmet du har søkt på eller fått plass på ikke lenger er mulig å gjennomføre, og ingen gode alternativer er mulige, vil det dessverre ikke bli noe arrangement.

Vi vet mange ønsker og har behov for å være del av et CISV-fellesskap og -møteplass. Om ditt CISV-program ikke lar seg gjennomføre i 2022 – verken europeisk eller nasjonalt, vil vi anbefale alle lag til å holde mindre, lokale arrangementer, og oppfordre alle til å delta på denne CISV-opplevelsen i stedet. Se forslag til mindre arrangementer her.

Vi samarbeider tett med flere organisasjoner, ikke minst LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) og CISV internasjonalt, om hvilke aktiviteter og rammer som både er trygge og morsomme å delta på. I tillegg har vi, og organisasjoner vi samarbeider med, gjennom 2020 og 2021 fått erfaring med (mindre) arrangementer med smittevernvennlige aktiviteter.

Om det så innebærer at man må være i mindre, faste grupper, være ute, holde avstand, eller andre tiltak, er det fortsatt mange øvelser, leker, sanger, diskusjoner og mye annet som vil være mulig å gjennomføre.

Det vil bli gitt konkrete veiledninger til våre ledere på programmene, og de vil få opplæring i dette i forkant. Våre frivillige er motiverte og jobber hardt og kreativt for å finne gode løsninger.

Medlemskap, brukernavn og passord

Det kan skyldes at du enda ikke er medlem i CISV Norge. Du må være medlem for å delta på våre programmer. Det er enkelt å melde seg inn: Meld deg inn her.

Opplever du fortsatt utfordringer, kan du sende en e-post til minside@no.cisv.org, så skal vi få sendt deg det så raskt som mulig. Husk å spesifiser for hvem du trenger brukernavn og passord.

Det er fordi samme e-post adresse er registrert på flere brukere og da klarer ikke systemet å skille dere. Vi må dermed legge inn unike e-poster på alle brukerne. Send en e-post til minside@no.cisv.org og fortell oss hvilke e-poster som skal være på hvilke personer, så skal vi få sendt riktig brukernavn og passord.

Først er det greit å dobbeltsjekke at man logger seg inn på riktig sted. Følg denne lenken om du er usikker.

Et annet problem kan være at passordet er tastet feil. Husk at systemet skiller mellom store og små bokstaver. Det kan også være en stor «i» som ser ut som et ett-tall eller omvendt. Derfor er det smart å kopiere (ctrl+c) passordet du fikk på e-post og så lime det (ctrl+v) rett inn i feltet.

Fungerer det fortsatt ikke? Send en e-post til minside@no.cisv.org så løser vi det.

Lurer du på om du har fått dobbelt opp med faktura? Da er det to viktige ting man kan sjekke.

 

 1. Har du eller ditt barn flere brukere? (Hvis dere har laget en til bruker fordi dere har glemt passord på en tidligere bruker, istedenfor å be om et nytt passord på minside i Zubarus). Da vil dere motta faktura for hver enkelt bruker, dette vil dere kunne se fordi fakturaene er adressert til samme person men har ulike fakturanummer. Det er da viktig å slette evt. dobbelt registrerte medlemmer i medlems systemet så dere slipper flere fakturaer en nødvendig. (Medlemskap i CISV Norge for inneværende år faktureres årlig i februar per medlem, hvis dere har familiemedlemskap så sendes fakturaen samlet.)
 2. Har du mottatt samme faktura (med samme fakturanummer) med ulike referansenummer flere ganger?  Da er det samme faktura, bare utsendt i to kanaler (Vipps appen og Efaktura i nettbanken). Når den betales forsvinner den fra begge steder. Sånn har det vært i de norske banksystemene siden samtykkeregistrene til Vipps og Nets eFaktura ble slått sammen i 2019. Referansenummeret er et internt nummer i nettbanken men betyr ikke at du har fått dobbelt opp med faktura, husk å forholde deg til faktura nummeret for evt. å se forskjell på ulike faktura.

Hvis du ikke lenger ønsker å være medlem i CISV Norge så bør du sende en epost om dette til norway@cisv.org så avslutter vi medlemskapet ditt.

Innmeldingsskjemaet

Systemet tillater ikke at man registrerer noen på en e-postadresse som allerede er i bruk. Årsaken til dette er at e-posten brukes som brukernavn. De som registreres må derfor ha en unik e-post.

Hvis du skal hjelpe barnet ditt å søke og de ikke har en egen e-post så anbefaler vi at dere oppretter en gmail-konto og legger inn innstillinger der om at denne nye kontoen videresender all info den mottar til din e-post (les hvordan her).

Ja. Medlemmer skal registreres med sin egen informasjon. Vi bruker e-post og telefon til medlemmet når vi skal ta kontakt, men det er også en plass for foresatte og nødkontakt i skjemaet. For alle under 18 år vil info gå både til søker og til foresatt. Er dere to foresatte som ønsker å motta informasjon begge to, kan den ene oppgis som foresatt og den andre som nødkontakt. Dere kan da krysse av at dere vil ha info sendt til begge.

Søknadsskjemaet

Først og fremst må du passe på at du er logget inn som riktig person. Vi anbefaler å gå via MinSide (Zubarus) for å søke. Da logger du inn her: zubarus.com/login.php og sjekker at det er riktig person som kommer opp der. Hvis det er korrekt person du går videre til å søke for men du fortsatt får beskjed om at du ikke har korrekt alder, kan det være at fødselsdatoen er feil i systemet. Sjekk da fødselsdatoen inne på MinSide og oppdater denne hvis den er feil.

NB: Sørg også for at du har valgt riktig program i forhold til alderen. Det kan være noe misvisende aldersspenn som oppgis i søknadsportalen. Dette er kun en teknisk tilrettelegging for at man kan søke før man fyller den alderen man må være på leir, siden man søker i forkant (systemet tillater ikke søknader for feil alder). F.eks. er det for Youth Meeting oppgitt 11-13 år i søknadsfeltet, selv om kravet er 12-13 år (slik det står forklart i tekstboksen). Dette forstår vi kan være forvirrende, men på denne nettsiden får du en detaljert og korrekt oversikt over alderskrav (for 2022 og fremover): https://cisv.no/2021/09/01/nye-regler-for-alder-pa-leir-2/

Hvis det fortsatt ikke går, kan du sende en e-post til minside@no.cisv.org med navnet på den som prøver å søke og korrekt fødselsdato, så skal vi hjelpe dere så fort vi kan.

Det som er viktig er at det er den som faktisk skal på leir man er logget inn som for å fylle ut søknadsskjemaet. Hvis man først logger seg inn med søsken/foreldres innloggingsdetaljer, vil det være feil person som blir registrert. Systemet henter informasjon fra medlemssystemet og det går derfor ikke an å endre navn i skjemaet. Sørg derfor for å logge deg inn med ditt barn sitt brukernavn og passord når den personen skal søke. Har du ikke fått det? Send en e-post til minside@no.cisv.org.

Nei. Ofte når vi administrerer søknader så bruker vi navn og kontaktdetaljer. Om navnet (og fødselsdatoen) er feil, blir det rot når våre frivillige skal administrere søknadene, som kan føre til feil og merarbeid. Derfor ber vi pent om ikke å gjøre dette.

Ja, men det er de som har søkt innen søknadsfristen som blir prioritert. Søknadsskjemaet er likevel åpent etter søknadsfristen og din søknad vil da ev. være med i runde 2. Fikk ditt lag nok kvalifiserte søkere innen fristen, derimot, vil du bli satt på venteliste.

Hvis du ikke har fått en bekreftelse, har ikke søknaden din blitt registrert. Det kan dessverre skyldes en teknisk svikt. Dette kan hjelpe: Logg helt ut, og prøv en annen nettleser og søk igjen.

Da kan du ta kontakt med CISV Norge (norway@cisv.org) først for å se om alt stemmer. Om alt stemmer, så kan du ta kontakt med ditt fylkes- eller lokallag for å få mer informasjon om prosessen videre. Du finner kontaktdetaljene deres her.