Nye regler for alder på leir

Fra og med 2021 så blir det en endring i alderskravet for deltakere på leir.  Alderskravet vil nå følge kalenderåret, det vil si at alle barn som fyller riktig alder for gitt program i programåret (1.januar – 31 desember) kan søke om plass på leir. For juniorledere, delegasjonsledere og stab gjelder fortsatt regelen om at…