Informasjon om CISV-leire 2022

Mange etterspør mer informasjon om hvordan neste års leirsesong vil gjennomføres. Det er dessverre umulig å gi noe endelig svar på hvorvidt globale reiser vil være mulig til sommeren, men vi jobber for å sikre at vi uansett får gjennomført leirer av god kvalitet.  Som vi har blitt litt vant med i perioden med global…

Visste du at du kan søke om stipend for å delta på CISV-leir?

CISV Norge har opprettet en stipendordning for finansiering av deltakelse på CISVs aktiviteter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Stipendordningen ble vedtatt fordi CISV Norge ønsker at alle barn og ungdommer skal kunne delta på CISVs aktiviteter. Søknader til stipendet vil behandles av sentralstyret i CISV Norge på bakgrunn av følgende kriterier: Stipendet skal i utgangspunktet være…

Nasjonale verv på valg

CISV Norge leiter etter engasjerte mennesker som ønskjer å gjere ein ekstra innsats for organisasjonen. På Landsmøtet 2021 skal det veljast nye medlemmer till Sentralstyret og dei nasjonale komiteane. Har du lyst å vere med å påverke korleis CISV Norge skal drive organisasjonen etter koronakrisa? Er du knakande god på sosiale medier og kan bidra…