Informasjon om CISV-leire 2022

Mange etterspør mer informasjon om hvordan neste års leirsesong vil gjennomføres. Det er dessverre umulig å gi noe endelig svar på hvorvidt globale reiser vil være mulig til sommeren, men vi jobber for å sikre at vi uansett får gjennomført leirer av god kvalitet.  Som vi har blitt litt vant med i perioden med global…