CISV bruker mange forkortelser og akronymer som kan være forvirrende for deg som er ny i organisasjonen (og også for mange som har lang erfaring i organisasjonen). I oversikten under finner du noen av de vanligste forkortelsene og en kort forklaring.

Ta gjerne kontakt på e-post: communication.list@no.cisv.org om det er noe vi har glemt i denne ordlisten!

A-L

Adult Legal Information Fomr

Juridisk skjema som skal fylles ut av voksne som skal delta på CISV-leir.

Attitude, skills and knowledge

Gjennom CISVs fredsutdanningsmetoder ønsker vi å utvikle visse holdninger, ferdigheter og kunnskaper, ofte forkortet til ASK.

Camp Director

Leirleder

Europe, Middle East and Africa

CISV International deler inn organisasjonen i tre ulike regioner: Americas, Asia Pacific og vår region Europe, Middle East and Africa.

Global Conference

Internasjonalt møte for representanter fra alle fylkeslag i alle medlemsland i CISV. Arrangeres hvert tredje år. Neste Global Conference skal holdes i 2021.

Health Form. Helseskjema som skal fylles ut av hver deltaker på CISVs internasjonale programmer. Health Form ligger her.

Høstmøte. Inspirasjonshelg for CISV Norges fylkes-og lokallag. Arrangeres hvert år en helg i november.

Interchange. CISVs utvekslingsprogram der hele familien blir involvert. Les mer om Interchange her.

International Office

International People’s Project.

Du kan lese om IPP her.

Junior Branch

CISV International sin ungdomsorganisasjon. I CISV Norge er juniorkomiteen en del av CISV Norges nasjonale komitéstruktur, men internasjonalt samarbeider vår juniorkomité med JB-grupper i andre land.

Junior Councellor

Juniorleder på barneleir.

Local Junior Representative

Hvert fylkeslag skal ha et medlem som har hovedansvar for lokal junioraktivitet.

Landsmøte. CISV Norges øverste organ. Arrangeres hvert år i april.

Ledertreningsseminar

Et nasjonalt obligatorisk kurs for de som skal delta som ledere og juniorledere for CISV Norge. Avholdes i februar hvert år.

M-Å

National Associations

Medlemslandene i CISV International kalles National Associations

Nettverk, engasjement og oppfølging

Et nasjonalt kurs for alle over 16 år som har deltatt på en CISV-aktivitet. Arrangeres hvert år i september.

National Junior Camp

En nasjonal leir for ungdommer i videregåendealder som arrangeres hver påske. Ta kontakt med juniorkomiteen for mer informasjon: junior(@)no.cisv.org

National Junior Representative

Leder av juniorkomiteen.

Programme Directors Planning and Evaluation Form

Planleggings-og evalueringsskjema som skal fylles ut av staben i løpet av våre programmer.

Risk Management

Regional Training Forum

En regional kurssamling som tilbyr kurs for å lære mer om de ulike programmene, konflikthåndtering, lokalarbeid og mye mer. Se denne oppdaterte oversikten over når det er nye RTFs i europa: https://cisv.org/resources/training/find-international-training/rtf-emea/

CISV Norge har en pott for frivillige som ønsker å utvikle seg gjennom å delta på RTF, og du kan søke ved å sende en e-post til sentralstyret board.list@no.cisv.org

Seminar Camp eller seminarleir. Leirprogram for 17-åringer. Les mer om seminarleir her.

Sentralstyret. Sentralstyret er organisasjonens øverste organ mellom Landsmøtene, og står for den daglige ledelse av organisasjonen. Ta kontakt med sentralstyret her.

Step Up. Leirprogram for 14 og 15-åringer. Les mer om Step Up her.

Step Up delegattrening. Regionalt kurs for delegasjoner som skal delta på Step Up.

Train the Trainers

Et internasjonalt kurs for deg som ønsker å bli kursholder i CISV.

Youth Meeting. Les mer om Youth Meeting her.

Youth Meeting-trening. Kurs for delegasjoner som skal delta på Youth Meeting.