Nye regler for alder på leir

Fra og med 2021 så blir det en endring i alderskravet for deltakere på leir.  Alderskravet vil nå følge kalenderåret, det vil si at alle barn som fyller riktig alder for gitt program i programåret (1.januar – 31 desember) kan søke om plass på leir. For juniorledere, delegasjonsledere og stab gjelder fortsatt regelen om at…

Arbeidsgruppe for juniorstruktur

CISV Norge ønsker et større fokus på juniorene i organisasjonen og hvordan deres stemme kan bli hørt. Det er derfor besluttet at en arbeidsgruppe skal opprettes på årets National Junior Camp (NJC) i påsken, for å jobbe med disse spørsmålene frem mot landsmøtet i 2012. Denne arbeisgruppen skal bestå av avtroppa nasjonale junior representant (NJR)…