FNs Internasjonale Fredsdag

Den internasjonale fredsdagen, uoffisielt også kalt Peace One Day, markeres hvert år 21. september. Den promoterer fred i verden, spesielt fravær av krig og vold (“In order to have peace every day, we need to show peace is possible on one day”). Dagen ble først feiret i 1982 i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling…