Er du over 21 og sulten på internasjonal ledererfaring?

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Er du over 21 og sulten på internasjonal ledererfaring?

ledere1

CISV Norge er på jakt etter delegasjonsledere for sommeren 2014. Å være leder i CISV byr på mange spennende og flotte opplevelser i internasjonale miljøer. CISV arrangerer leirer i hele verden og CISV Norge sender delegasjoner til nesten alle leirer. Søknadsfristen er 1. desember og søknadsskjemaet kan du finne her: https://cisvnorge.wufoo.com/forms/saknadsskjema-for-ledere-2014/

Hva er CISV?

CISV Norge har som formål å arbeide for en mer fredelig verden gjennom større internasjonal forståelse, ved å la barn og ungdom fra ulike land og kulturer få mulighet til å bli kjent med hverandre og knytte vennskapsbånd. CISV Norge arbeider for realiseringen av prinsipp 10 i FN’s ”Erklæring om barnets rettigheter”:

”Barnet skal beskyttes mot virksomhet som kan oppmuntre til rasemessig, religiøs eller annen diskriminering. I dets oppdragelse skal det legges vekt på verdien av forståelse, toleranse, vennskap mellom folkene, fred og verdensomspennende brorskap og sørges for at det er seg bevisst at dets krefter og evner bør komme dets medmennesker til gode.” CISV Norge er en religiøst og politisk uavhengig organisasjon, basert på frivillig arbeid.

For å nå vårt formål arrangerer vi internasjonale leirer hvor barn og ungdom på samme alder møtes, blir kjent med hverandre og bygger vennskap på tvers av grenser. CISV jobber med fredsutdanning. Det vil si at deltakerne, gjennom erfaringsbasert læring, får en bedre forståelse for verden vi lever i og hvordan man kan bidra til å gjøre verden med fredelig og rettferdig.

Å være en delegasjonsleder

Eksempler på hva en delegasjonsleder har ansvaret for:

  • ansvarlig for en delegasjon under leiren.
  • forberedelse av en delegasjon med 4-6 deltakere
  • planlegging og gjennomføring av aktiviteter før og under leiren
  • å bygge opp samhold og trygghet innad i delegasjonen og i hele ledergruppen
  • å være det kjente «holdepunktet» for deltakerne
  • oppfølging av delegasjonen etter leiren

For å kunne møte utfordringene på en god måte tilbyr CISV nasjonal ledertrening for alle våre ledere både før og etter aktivitetene. En leder betaler ikke for å delta på CISVs leirer.

CISV-programmene som krever en leder er Barneleir, Step Up, Interchange, og Youth Meeting.

CISVs største program er barneleiren. Hver av de 12 delegasjonene (fra 12 forskjellige land) består av 2 gutter, 2 jenter (alle 11 år) og 1 voksen leder. Lederens hovedansvar er de fire barna lederen har med seg. I tillegg så er det lederne som planlegger de daglige aktivitetene under leiren.

Step Up er en leiraktivitet tilpasset 14-15 åringer. Den største forskjellen mellom Step Up og barneleir er at her får barna større ansvar for innhold og struktur på leiren. Det er lederene som hjelper deltakerne med å planlegge aktivitetene under leiren.

Interchange er det programmet i CISV som involverer familien mest. Utgangspunktet er en utveksling mellom to land, hvor barna bor hos hverandre, først i det ene landet og deretter på gjenvisitt i det andre landet. Interchange delegasjonene er enten satt sammen av 12-13,13-14 eller 14-15 åringer. Hver delegasjon består av rundt 10 barn, en voksen leder samt kanskje en juniorleder. Lederne planlegger en del av aktivitetene under de samlingene man har som delegasjon.

Youth Meeting er en kortere leir med ca. 30 deltakere fra ulike land. Hvert Youth Meeting har et tema som deltakerne skal utforske både før og under leiren gjennom aktiviteter og diskusjoner. Deltakerne er selv med på å planlegge og gjennomføre aktiviteter. Det kreves ledere for deltakerne under 16.

Det å være leder er en ansvarsfull, men meget spennende jobb. Ønsker du å lære mer om de forskjellige leirene og mulighetene, besøk http://cisv.no/engasjer-deg/leder/ og http://cisv.no/engasjer-deg/leder/leder-21-ar/ .

Høres dette interessant ut? Søk da vel! Søknadsskjema finner du her: https://cisvnorge.wufoo.com/forms/saknadsskjema-for-ledere-2014/

Søknadsfristen er 1. desember.

Publisert 8. november 2013, 14:36 · Kategori: CISV Norge

2 kommentarer