Gjesteinnlegg: YFU – Opplev verden fra din egen stue!

CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Gjesteinnlegg: YFU – Opplev verden fra din egen stue!

 

Familiene får betalt i opplevelser

Marte Oraug Skogtrø FOTO Ane Sangnes

Marte Oraug Skogtrø

YFU er en ideell organisasjon drevet av frivillige. Derfor er alle YFUs familier frivillige, og får ingen økonomisk kompensasjon. YFU har erfaring med at vertsfamiliene opplever at de har fått igjen mye mer enn de har gitt. – Familiene lærer om en ny kultur på en helt spesiell måte. Samtidig lærer man mye om egen kultur. Familien må forklare norske normer og vaner til en person med en annen bakgrunn, og mange får noen aha-opplevelser i løpet av året, sier inboundkoordinator i YFU Norge Marte Oraug Skogtrø.

 

YFU ønsker vertsfamilier av alle slag. Det viktigste er at familien har et ønske om å gi eleven et godt år i Norge. – Målet er at eleven skal bli integrert i lokalsamfunnet og bruke fritiden sin som annen ungdom.  Det er ikke meningen at familien må tilbringe all sin tid med eleven, men bør inkludere eleven i familiens aktiviteter. Mange vertsfamilier deler fine opplevelser med elevene, og får et spesielt år selv også, sier Skogtrø.

CISV-familier er godt egnet for å ta imot elever

YFU har god erfaring med å samarbeide med andre fredsorganisasjoner. – I organisasjoner som CISV finnes den samme forståelsen for viktigheten av tverrkulturell kommunikasjon og den fredsskapende effekten dette har, sier Skogtrø. – Vi ser at det felles verdigrunnlaget som ligger der kan være med på å skape de ekstra flotte utvekslingsopplevelsene, fortsetter hun.

YFU har god erfaring med å plassere elever både i storbyene og på mindre steder. I byene er det ofte mange tilbud å velge mellom og lettere å bli kjent med andre med samme interesser. På mindre steder ser vi at innbyggerne er veldig flinke til å integrere elevene, og at de blir godt ivaretatt på skolen og i fritidsaktiviteter. I følge Skogtrø kommer dessuten mange av elevene for å oppleve norsk natur, og nærheten til naturen som finnes de aller fleste steder i Norge er noe de setter pris på.

Tuftet på frivillighet

Vertsfamilie med elev FOTO YFU

Vertsfamilie med elever

Vertsfamilien står for kost og losji, resten dekkes av eleven. Alt man må tilby er en seng og en pult. Vertsfamilien plikter å følge opp eleven på skolen og fritidsaktiviteter slik de ville gjort med egne barn. Til gjengjeld skal eleven ha plikter og bidra i familien på lik linje med eventuelle vertssøsken. Eleven er et familiemedlem, ikke en gjest, sier Skogtrø.

YFU ønsker vertsfamilier som speiler befolkningen: småbarnsforeldre, par uten barn, enslige med barn, pensjonister og par av samme kjønn er alle velkomne til å bli vertsfamilier. – Vi skal vise elevene som kommer mangfoldet av Norske familier og norsk hverdagsliv, forteller Skogtrø.

I år kommer elever fra blant annet Tyskland, Sveits, Ungarn, Thailand, Kina, Chile, Uruguay, Latvia, Estland, USA, Litauen, Frankrike, Slovakia, Mexico, Østerrike, Nederland, Tyrkia og Polen.

– Vi håper flere av disse elevene kan bli plassert i CISV-familier, smiler Skogtrø. Hvis noen har spørsmål eller bare vil ha litt mer informasjon om det å være vertsfamilie, så er det bare å ta kontakt. – Det finnes også mer informasjon på nettet, bare gå inn på yfu.no/vertsfamilier, avslutter hun.

 

 

Faktaboks/kontaktinformasjon:

YFU_Main_Logo_YFUNorge+Tagline_cmykYouth For Understanding (YFU) er en ideell utvekslingsorganisasjon som ønsker å bidra til fred og forståelse gjennom å legge til rette for at mennesker med ulik bakgrunn blir kjent med hverandre. YFU har 50 års erfaring med elevutveksling i Norge, og har partnerorganisasjoner i 60 land.  Hvert år sender vi omtrent 90 norske elever ut i verden på utveksling, mens vi tar imot rundt 50 elever som vil tilbringe et år i Norge for å lære om norsk kultur og hverdagsliv. YFU drives av frivillige.

 

For mer informasjon eller en uforpliktende samtale, ring inboundkoordinator Marte Oraug Skogtrø på 22955454 eller send en mail til marte@yfu.no.

Publisert 4. juni 2015, 15:06 · Kategori: Gjesteinnlegg

Merker:

En kommentar